S:1

Hangisinde sayının yazımı yanlıştır?

Hangisinde sayının yazımı yanlıştır? sorunun cevabı "yüzkırkbeş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
“Örüntü Kuralı: 10’ dan başlayarak 4 artarak, 3 azalarak devam eden örüntü” aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eklerden hangisi, sözcüklere daima aynı biçimde değişmeden eklenir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir takım elbise maliyet fiyatı üzerinden %30 kârla satılırken, bu satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor.Takım elbisenin indirimli fiyatı 312 lira olduğuna göre maliyet fiyatı kaç liradır?   Kader, Allah’ın her şeyi önceden bilip takdir etmesidir. Kaza ise Allah’ın önceden bilip takdir ettiği bu olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir.Bu durumda insanın yaptıklarından sorumlu tutul- masının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kişi aşağıdakilerden hangisine zekat verebilir? Bir sucu tanesi 20 L  su dolu olan bidonlardan 35 tane satıyor. Buna göre sucu kaç litre su satmıştır? Proteinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?  1.    Her şeyi abartır, bire bin katarak anlatır.2.    Aramızda yabancı yok, biz bizeyiz.3.    Yanlışını gördüğü kişiyi bir kalemde siler.4.    Çarçabuk sınıftan çıktı, bir solukta kantine indi.Yukarıdakilerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir? Fiziki haritalarda yer şekillerini ve yükselti basamaklarını göstermek için renkler kullanılır. Denize yakın alçak alanlar hangi renkte gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır? Düşünme etkinliği kavramlardan kavram üretmektir. (I) Öğrenilen kavramlarla, bunların yeni birleşimleriyle yeni düşüncelere ulaşma işidir. (II) Böyle bir beceriyi kazanmış kişi, birtakım düşünce kalıplarının içinde kalmaz. (III) Olumlu bakış açısı, kişiye mutluluk verir; kişinin hayattan zevk almasını sağlar. (IV) Kalıplaşmış hazır bilgilerden yola çıkarak yeni fikirler ortaya atan, üreten bir kimlik kazanır.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlam akışını bozmaktadır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi üretim süreci içerisinde yer almaz? “Sizler nafile ibadetlerin güç yetirebileceğiniz kadarını üzerinize alın.” (Buhârî)                                                                                 "İşlerin hayırlısı orta yol üzere olandır."(Beyhakî)                                        “Şunu iyi bilin ki! Allah’a en sevimli gelen ve O’nun hoşnutluğunu kazandıracak olan amel; az da olsa devamlı olandır.”(İbn’i-Mâce)                                                    Yukarıdaki hadislerde değinilmemiş olan konu hangisidir?        3 metre kumaştan 2 takım elbise diken bir terzi, 15 metre kumaştan kaç takım elbise diker? “Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi köyü konu edinen eserlerden biridir? Aşağıda verilen işlemlerden hangisini sonucu diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmamıştır?  Urartular ölülerini oda biçimindeki mezarlara gömmüşlerdir.Buna göre Urartular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdaki konulardan kaç tanesi,Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ana konusudur?* Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma*  Seçimlerde oy kullanma* Ekonomik sömürüden korunma* Eğitime erişim hakkı*Engelli çocukların hakları*Uyuşturucu ve bağımlılıktan korunma*İstismar ve ihmalden korunma “Bozmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçersiz bir duruma getirmek” anlamında kullanılmıştır? Ormanlarımızın tahrip edilmesi hangi doğal afetin oluşmasına neden olur? Hz. Peygamber’in, ilk ezanı Bilal-i Habeşi’nin okumasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bireysel farklılıkları anlatmaktadır? • Pıhtılaşma bozukluğu oluşturan bir kan hastalığıdır.• Faktör 8 ve 9 pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkar.Yukarıda bazı özellikleri verilen hastalık, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi gonozom kromozomlarında ayrılmama sonucu meydana gelmemiştir? Aşağıda verilen bitkilerden hangisi monokotiledonlar (tek çenekliler) grubuna aittir? Aşağıdakilerden hangisi görsel işleme programıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretine (') gerek yoktur? Değerlendirme işleminin etkili olması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz ``İle'' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç göreviyle kullanılmıştır?  İslam dininde eşrefi mahlukat (yaratılmışlarınen şereflisi) olarak adlandırılan varlık aşağıdakilerdenhangisidir? Hz Muhammed’e sevgimizi bağlılığımızı ve saygımızı belirtmek için yaptığımız  duaya ...................... denir. Boşluk nasıl doldurulmalıdır?  Halil, ülkesinin karanlık güçler tarafından işgal edilmek üzere olduğunu anladığında bunu engellemek için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Çünkü adaletin olmadığı topluluklar yok olmaya, zulme rıza gösteren halklar rezil olmaya mahkûmdu. Bu yüzden vatanını korumak için elinden geleni yapmaya karar verdi. Duasını edip, ailesi ile helalleşip Allah’a sığınarak evden ayrıldı.Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek bir durum yoktur? 45 sayısını 15’e böldüğümde bölüm kaçtır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bir şeyi olduğundan çok göstermek” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir