S:1

Aşağıdaki bölgelerden hangisi, adını denizden almıştır?

Aşağıdaki bölgelerden hangisi, adını denizden almıştır? sorunun cevabı "Karadeniz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlardan biri değildir? Allahı seven bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? ​Yüce Allahın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirler ve bu emirleri içeren sayfalara ................................... denirYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sizce mutluluk nedir ( ) diye soran birine on beş yıl önce şöyle demiştim ( ) Mutluluk insanın içini ısıtan ( ) aydınlatan bir şeydir ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktala- ma işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? En çok buğday üretimi hangi bölgemizde yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hem ses, hem görüntü, hem de haberleşme alanında kullanılan elektrikli araçtır? Kitaplığımızda 35 hikaye, hikayelerden 9 fazla roman vardır. Kitaplığımızda kaç kitap vardır? I. Tohum taslağı gelişerek tohumu oluşturur.II. Polen içindeki erkek üreme hücreleri yumurta- lıktaki dişi üreme hücrelerine ulaşır.III. Erkek organ başçığındaki polenler dişi organın tepeciğine taşınır.IV. Tohumun içinde bulunduğu yumurtalık gelişe- rek meyveyi oluşturur.V. Tohum taslağı içinde dişi ve erkek üreme hüc- releri birleşerek zigotu oluşturur.Bir bitki meyve oluştururken yukarıda verilen olaylar hangi sırayla gerçekleşir? I. Olağan bilim dönemiII. Bilim öncesi dönemIII. BunalımlarIV. DevrimThomas Kuhna göre yukarıda verilen bilimin gelişim aşama- larının sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı aşırı düşmanlık yaparsa Allahın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı mücadele edin. Eğer (Allahın emrine) dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever ayeti İslamın temel özelliklerinden hangisine vurgu yapmaktadır? Bohr atom modelinin,I. Elektron dairesel yörüngelerde hareket eder.II. Uyarılmış atom temel hale geçerken foton yayar.III. Her bir elektronun belirli bir ortalama potansiyel enerjisi vardır.varsayımlarından hangileri daha sonra çürütülmüştür? I. TraktörlerII. OtomobillerIII. Motorlu bisiklet ve motosikletlerIV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilkyardım çantası bulundurulması zorunludur? Mirachadisesi müşriklerden duyan ve Hz. Peygamber içinBu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur diyen sahabi kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beytinden alınmış olabilir? Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Yayılması için ortama ihtiyaç vardır.Buna göre ses hangi ortamda yayılamaz? Domates yetiştiren bir çiftçi arazisinin her metre karesinine 5₺lik domates fidesi dikmektedir. 2 Dönüm arazisinin tamamına domates dikmek için kaç ₺ ‘lik fidan almalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir