Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Okuldan eve dönerken tanımadığım bir insan beni evime bırakabileceğimi söyledi. Hangi davranışı yaparsam doğru davranmış olurum?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Okuldan eve dönerken tanımadığım bir insan beni evime bırakabileceğimi söyledi. Hangi davranışı yaparsam doğru davranmış olurum? sorunun cevabı "Hayır diyerek uzaklaşmalıyım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Toplumsal değerlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisine "1" eklersek yedi basamaklı en küçük sayıyı elde ederiz? Adına yazıt dikilen Bilge Kağan’ın kardeşinin adı nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç yılında kurulmuştur? Elif and her friends went to Paris - - - - . Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan yargılardan oluşan anlatıma ne ad verilir?  “Ilgaz Dağı, koca Ilgaz Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Çankırı’ya doğru bayır bayır inmeye başlamıştık. Çamlıklar seyrekleşiyor, kırmızı topraklı tepeler sıra sıra uzanıyordu. Başımı arkaya çevirip baktım. Anadolu’nun bu yüksek dağı, bu eşsiz  ormanlığı, aynı büyüklük ve güzellikle yerinde duruyordu.”Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ilgaz Dağı’nın özelliklerinden değildir? Aydan 19 yaşındadır. Kardeşi ise ondan 8 yaş küçüktür.Aydan ve kardeşinin yaşları toplamı kaçtır? Defterimi aldım. En beğendi-ğim manzum menkıbeyi açtım. Yavaşça okumaya başladım. Bu, yerde bulduğu kırık bir kalkanla zırhlı iki düşman süvarisine hücum eden ihtiyar bir sipahinin hikâyesiydi. Genç doktora, bu kahramanın yiğitliğini iyice duyurabilmek için sesime bir ahenk vererek okuyor, çarpışmanın heyecanını tasvir eden yerlerde duruyordum.Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre batıl bir inanç değildir? Aşağıdaki denklemleren hangisi (4, 1) noktasından geçen bir doğrunun denklemidir?  Aşağıdakilerden hangisinin, Karadenizin kuzeyinden batıya doğru hareketleri Kavimler Göçü’ne neden olmuştur?