Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Müddessir kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Müddessir kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Örtüye sarınıp bürünen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sally : Can I climb that tree, mum?Mum : - - - -. It’s very dangerous. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre İş Kanuna tabi iş yerlerinde, işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurumları için gerekli şartlar ve diğer hususlar Milli Eğitim bakanlığı ile hangi bakanlık tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir? Aşağıda verilen sınıflandırma yöntemlerinden hangisi ampirik (yapay) ınıflandırma kurallarınca yapılmamıştır? “Pareto ilkesine göre toplam etkinin % 80’i etkenlerin % 20’sinden gelir. Örneğin; bir gruba verilen görevin % 80’i grup üyelerinin % 20’si tarafından tamamlanmıştır. Bu da bize grup üyelerinin bazılarının gruba katkıları arasında büyük farklılıklar olduğunu gösterebilir.”Buna göre bu durum İşbirlikli Öğrenme’nin hangi ilkesi ile çelişir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir? I.Bolu tünelinin yapılmasıII.Fırat nehri üzerinde Atatürk barajının yapılmasıIII.Doğu Karadeniz’de balıkçılığın yapılmasıYukarıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? Birinci dünya savaşını uzatan cephe hangisidir? Bir kare ile bir eşkenar üçgen varmış. Bu kare ile eşkenar üçgenin çevre uzunlukları birbirine eşitmiş. Karenin bir kenarının uzunluğu 12 cm ise eşkenar üçgenin bir kenarı kaç cm’ dir? Kaç tane 250 gram 9 kg eder? Aşağıdakilerden hangisi  imanın özellikleri arasında yer almaz.  “Ben çok güzel resim yapabilirim.” cümlesinde hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz? ‘’Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu’’ cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?