S:1

Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır? sorusuna aşağıdaki hangi cevabı verirsek yanlış olur?

Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır? sorusuna aşağıdaki hangi cevabı verirsek yanlış olur? sorunun cevabı "Diğer insanlardan üstün olmuştur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Çin seddi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin saldırılarına karşı yapılmıştır? Kur'an-ı Kerim ilk defa ve hangi gecede inmeye başlamıştır? “ Bayrak bir ulusun namusudur.” Cümlesinde  “ ulusun ”  yerine hangi kelime yazılırsa cümlenin anlamı değişmez ? 64 doğal sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi özgürlük olarak değerlendirilemez? I. Askeri YargıtayII. DanıştayIII. SayıştayIV. Yüksek Askeri ŞuraV. Anayasa MahkemesiYukarıdaki verilenlerden hangileri yüksek mahkemedir?  Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını...            Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Büyük babaya göre kimden korkulmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre çocuğunu okula göndermeyenlere Muhtarlar ve mülki amirler en geç kaç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar?  Oyuncakçı amca ne çok oyuncakların var Top,tank,tüfek,tabanca… Gövdem titriyor onlara bakınca                                         Bu şiiri yazan şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tanzimat Dönemi’nde Şinasi ve Namık Kemal’le baş-layan yenileşme hareketi II. Abdülhamit Dönemi’nde yavaşlamıştı. 1876’da Meclis-i Mebusan’ı kapatarak bütün yetkileri kendisinde toplayan Abdülhamit zamanında yeni bir edebiyat meydana gelmişti. Namık Kemal gibi sesi çıkacak olan edebiyat ve düşünce adamlarını ceza vermeden İstanbul’dan uzaklaştırmak Abdülhamit’in siyasetiydi. Edebiyat ve düşünce adamları İstanbul ve olaylardan uzakta dağınık haldeydiler. Önceden çıkmakta olan gazete ve dergiler, edebiyat dışı konulara yönelmişti. 1891’de Servet-i Fünun dergisi çıkmaya başladığı zaman Türk yayın hayatı bu durumdaydı.Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çıkarılabilir? Seçilen alanı kesmek için hangi kısayol kullanılır? 19 sayısının Romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye yetkilidir? Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi komutanımız kimdi? “ Toplu bir milleti istila etmek, darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”  Mustafa Kemal Atatürk Atatürk bu sözü ile daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? İzmir yazın, imbatla nefes alırdı. Şimdi alamıyor. Boğazı sıkıldı. Esinti artık kentin içine giremiyor. Çin Seddi’nin yüksekliği on metre, İzmir sahil surlarının yüksekliği ise otuz metre. Deniz çalındı güzelim kentten.Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? “bahçe – balık – bayat – baba – bakkal ” kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi sözcük ortada yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalenin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en büyük tek sayıdır? 5 günde bir kitap alan Fatma, 2 ayda toplam kaç kitap almış olur?(1 ay 30 gün alınacak) Aşağıdakilerden hangisi annemize yardımcı olmak için yapabileceğimiz işlerden birisidir?  Araplar, aşağıdaki hangi uy- garlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır? Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan biri çevre kirliliğine karşı önlem almış olmaz? Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgâllerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur? Murat: Can you ride a bike? Mustafa: ………………………………… Peygamberimize(s.a.v.)  ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir? Evimizden deniz kenarına bisikletle 50 dakikada gidiyorum. Evden 13:50’ da çıktım. Denize saat kaçta varacağım? 1 onluk + 4 birlikten oluşan sayı hangisidir ? • Binaların merkezi ısınmasında•   Tarım ve seracılıkta•   Kültür balıkçılığında•   Kaplıca turizmindeYukarıda verilen alanlarda kullanılan yenilene- bilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisi- dir? "Etiketin üzerine adımı…………….. ." yandaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan sözcük hangisidir? p4n üç basamaklı doğal sayısı 2 ve 5'e kalansız bölünebilen bir sayıdır. Bu sayı 9 ile kalansız bölünebilmesi için p sayısı kaç olmalıdır? Aşağıdaki kelime dizilerinden hangisi cümledir?  Aşağıdakilerden hangisi kanın yapısında en fazla bulunur? "İcatlar niçin yapılır?" Sorusuna aşağıdakilerden hangisi doğru yanıt vermiştir? İnsanların doğal çevreyi bilinçsizce kullanmaları bazı çevre sorunlarına neden olmaktadır.Çevre sorunlarını azaltmak için yapılacak çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  I. Şeker taneciklerinin küçültülmesiII.Suyun soğutulmasıIII.Şekerli suyun karıştırılmasıŞeker ve sudan bir çözelti oluştururken yukarıdakilerden hangileri uygulanırsa şekerin sudaki çözünme hızı artar? Sinop: 112.511Samsun: 605.319Aynı bölgede yer alan Samsun ve Sinop şehir merkezlerininnüfusları yukarıda verilmiştir.Samsun’un nüfusunun Sinop’tan daha fazla olmasında;I. Ulaşım imkanları II. Yüzölçümleri III. Sanayi tesisleri bulunmasıdurumlarından hangileri etkili olmuştur? Yavuz Sultan Selim’in İran ve Mısır seferlerini araştı-ran bir tarihçi bölge hakkında iyi derecede coğrafya bilgisine sahiptir. Ayrıca Arapça ve Farsça bilmekte ve Osmanlıca metinleri çözümleyebilmektedir.Bu bilgilere göre bu tarihçi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir