S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) kelime yoktur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) kelime yoktur? sorunun cevabı "Sen bugün okula neden gelmedin?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
"Yatmadan önce ........... fırçalamalıyız." Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklı bir konuyu ele almaktadır? Kendisine yeni bir kitap verilmiş peygamberlere ........................... denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi hem suda batar, hem de mıknatısla çekilebilir? Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağlanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdetarımsal alanda kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında gösterilemez? Today is Tuesday and tomorrow is - - - -. Tarihçiler insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir? Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını hangi savaşta göstermiştir? Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklüyse hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamızı sağlayan aracın adı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi laikliğin amaçlarından biri değildir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çalışma sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cinlerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında anlamda değişiklik olur? Aşağıdaki olaylardan hangisi hüzün yılı olarak kabul edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir? Hız ile ilgili olarak;I. Skaler bir büyüklüktür.II. Birimi m/s dir.III. Türetilmiş bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Kurşunlarım yağmur gibi yağarkenTütünlerim gökyüzünde dönerkenYıkılası Bağdad seni döğerkenŞehitlere serdar oldu, Genç OsmanAşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dörtlükteki altı çizili fiilimsinin türce özdeşi kullanılmıştır? Bilimsel yönetimin kurucusudur. Tek tek her iş görenin performansını yükselterek örgütün verimliliğinin yükseltilebileceğini savunur. Standartlaşma, hareket ve zaman etütleri, sistematik seçim ve eğitim, parça başına ücret sistemi, fonksiyonel ustabaşılık gibi kavramlar üzerinde durmuştur.Yukarıda anlatılan kuramcı hangisidir? Temel ihtiyaçları karşılanmış ve tertemiz elbiselerle okula gelen , bir çocuk için hangisi söylenemez? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.(......) Kum ve çakıldan oluşan karışımları mıknatıs ile ayırabiliriz.(......) Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 1 yılda tamamlar.(......) Soluduğumuz hava bir karışımdır.(......) Fosiller çok kısa sürede oluşur.(......) Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir Hz.Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır? Tekliflerinizi bekliyorum. cümlesinde tekliflerinizi sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisinde yazım hatası vardır? Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruhbilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konuları ile dikkat çeken romancılardan biridir. Romanlarındaki amaç okuru,bilinçaltının gizemli ve karışık dünyasında dolaştırmak ve görünen ile görünmeyenin arka planındaki zıtlıklarını ortaya dökerek okurda şok etkisi yaratmaktır. Manisadaki Anavatan Oteli ve onun kâtibinden esinlenerek yazdığı Anayurt Oteli adlı romanı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üze- rine şekillenir.Hakkında bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Kemiklerimizin birbirine bağlandığı ve hareket etmemizi sağlayan yapıya ne denir? Bir konu en ince ayrıntısına kadar incelemeyi anlatan deyim olamaz? Yaş gününde ona bez bebek aldım. Cümlesinde hangi sözcük varlığın özelliğini belirtmektedir? ‘15 912 sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? Beş duyu organımızla ( burun, kulak, dil, göz, deri) varlığını algılayabildiğimiz varlıklara verilen adlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün katıldığı ilk savaştır? Tanzimat Döneminde Şinasi ve Namık Kemalle baş-layan yenileşme hareketi II. Abdülhamit Döneminde yavaşlamıştı. 1876da Meclis-i Mebusanı kapatarak bütün yetkileri kendisinde toplayan Abdülhamit zamanında yeni bir edebiyat meydana gelmişti. Namık Kemal gibi sesi çıkacak olan edebiyat ve düşünce adamlarını ceza vermeden İstanbuldan uzaklaştırmak Abdülhamitin siyasetiydi. Edebiyat ve düşünce adamları İstanbul ve olaylardan uzakta dağınık haldeydiler. Önceden çıkmakta olan gazete ve dergiler, edebiyat dışı konulara yönelmişti. 1891de Servet-i Fünun dergisi çıkmaya başladığı zaman Türk yayın hayatı bu durumdaydı.Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çıkarılabilir? Aşağıdaki maddelerle, bu maddelere ait özelliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Madde Özellikleri 4725 g şekerin üzerine 7 kg 275 g daha şeker ilave edersek kaç kg şekerimiz olur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir? Hareket eden bir cismi durduran yada duran bir cismi hareket ettiren etkiye ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir