S:1

Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. O, Rahmândır, Rahîmdir.
Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz?

Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. O, Rahmândır, Rahîmdir.Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz? sorunun cevabı "Peygamberler de insandır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Eski yıllarda Hintlilerin Dünyanın şekli ile ilgili görüşü hangisidir? Aşağıdaki toplama işlemindeki harflerin yerlerine yazılacak rakamları bulup toplarsak, buna göre harflerin sayı değerleri toplamı kaç olur? A4C + 3B2 567 Aşağıdakilerden hangisi evimizdeki ortak kullanım eşyalarından birisidir? Alış-veriş yaparken öncelikle hangisine dikkat etmeliyiz? "72-67-62-A-52" Sayı örüntüsünde A harfi yerine hangi sayı yazılmalıdır? Şairin şiirlerinde yiğitlik ve kahramanlık konuları önemli yer tutar. Sanatçının şiirleri yerleşik yaşama geçmek istemeyen Türkmen aşiretlerinin bir çığlığı, sözlü bir tarihi sayılır. Şair, çağının okuryazar âşıklarının birço- ğunun etkisinde kaldığı divan şiirine boyun eğmemiştir. Koçaklamalarında Köroğlunun, duygu şiirlerinde ise Karacaoğlanın sesi sezilir.Bu parçada sözü edilen XIX. yüzyıl saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? Nayman Ana, şafak sökerken çadırından çıktı. Yolculuk için bütün hazırlığını tamamlamıştı. Eşikten bir adım atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak, derin bir uykuda olan avılına son bir defa göz gezdirdi, düşüncelere daldı. Nayman Ana gençliğini yitirse de güzelliğini hâlâ yitirmemişti.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim araçlarından biri değildir? Yüce Allah (c.c.), Hz. Muhammedden (s.a.v.) insanları hangi dine davet etmesini istiyordu? Aşağıdakilerden hangisi islamın şartlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ara sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? Şiirde gelenek tespit edilirken aşağıdakilerden hangileri temel öge kabul edilir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli- lerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ilçe belediye başkanları hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Cahiliye döneminde Mekke şehri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 15 doğal sayısında kaç onluk vardır? III.Selim döneminde devlet okullarında yabancı dil öğrenme mecburiyeti getirilen dil hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün görevi diğerlerinden farklıdır? Hıttin Savaşıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İbadet, yüce Allahın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak, yasaklarından da kaçınmak anlamına gelir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet sayılmaz? Gece 9 saat, öğleden sonra 2 saat uyuyan küçük kardeşim günde kaç saat uyumuş olur? Elektrik akımı ile ilgili;I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşde-ğer direnç azalır.II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru oluşur.III. İki özdeş direnç paralel bağlandığında elde edilen eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyüktür.yargılarıdan hangileri doğrudur? Aşağıdaki eklerden hangisi ünlü uyumu kuralını bozmaz? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir.? Eren çakıllı bir sahilde denize girmek isterken taşlarayaklarını çok acıtıyor. Denizin içine dizlerine kadargirdiğinde acı biraz azalıyor,beline kadar girdiğindeise çok az acı hissediyor. (Çakıl miktarı her derinlikteaynıdır.)Buna göre Erenin ayaklarındaki acının deniziniçine girdikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Isparta denilince aklımıza gelen çiçektir. Bu çiçeğin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardanhangisidir? İnsan vücudunda kök hücreler bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Embriyonun erken dönemlerinde elde edilen kök hücreler embriyonik kök hücresi olarak adlandırılır.Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler için,I. Sınırsız bölünebilir.II. Kendini yenileyebilir.III. Organ ve dokulara dönüşebilir.verilenlerden hangileri söylenebilir? Cenap Şehabettinin şiir sanatında Charles Baudelairein şiir sanatını oluşturan ʻʻCariespandancesʼʼ(uyuşmalar) manzumesinde dile getirdiği renklerin, seslerin, kokuların bir büyük birlik altında birbiriyle uyuşuma girmeleri kuralını Cenap olduğu gibi alır ve manzumelerinde kullanır. O kadar tenkit edilen ân-ı semenfâm (yasemin kokuları) ifadesi aslında ‘‘renklerin seslerinin, seslerin ve renklerin kokularının, kokuların da renkler ve sesleri olduğunu ileri süren Baudelairenin sanat görüşünden sızan düşüncelerden başka bir şey değildir.Bu parçadan hareketle Cenap Şahabettinin etkilendiği sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir? Haçlı Seferlerinin nedenlerinden;• Hz. İsanın doğduğu Kudüsün Müslümanlardan alınmak istenmesi• Avrupanın doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemesi• Türkleri Anadolu, Suriye, Filistinden uzaklaştırmak istenmesiverilenler, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkili değildir? Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür? Aşağıda verilen karasal biyomlar içerisinde biyoçe-şitliliği en zengin olanı hangisidir? Sivas Kongresinden sonra oluşturulan Temsil Heyeti Ali Rıza Paşa Hükümetiyle Amasyada bir araya gelerek aralarında Amasya Protokolünü imzalamışlardır.Buna göre; 1 - Amasya Protokolü padişahtan gizli yapılmıştır.2 - Temsil heyeti padişah yanlısı davranmıştır.3 - İstanbul hükümeti Temsil Heyetini hukuki olarak tanımıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? The doctor: Come to the hospital next week.The doctor told me to come to the hospital - - - -. Her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır? Değerler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Gereksiz lambaları kapatalım( ) Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyatın genel özellikleri arasında sayılamaz? İşitme engeli kişiler, iletişim kurabilmek için hangi duyularından yararlanabilirler? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir