S:1

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Allah (c.c.), her topluma bir peygamber göndermiştir.
2. ( ) Kuranda 30 peygamber adı geçmektedir.
3. ( ) Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.
4. ( ) Allah (c.c.), Hz. Âdeme (a.s.) İncili göndermiştir.
5. ( ) Kuran-ı Kerim Allahın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.1. ( ) Allah (c.c.), her topluma bir peygamber göndermiştir.2. ( ) Kuranda 30 peygamber adı geçmektedir.3. ( ) Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.4. ( ) Allah (c.c.), Hz. Âdeme (a.s.) İncili göndermiştir.5. ( ) Kuran-ı Kerim Allahın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır. sorunun cevabı "DYYYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürekin işlediği ana temalardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Döneminde gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasına girmez? Dost ta düşman da bu şehirde bu yurtta birlikte yaşamayacak mi?Yukarıdaki cümlede geçen hangi de yanlış yazılmıştır? Fecriatinin Kuruluş BildirisininTürk edebiyatındaki önemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi saatim 06:00 ‘i gösteriyor. 3 saat sonra saatim kaçı gösterecek? I havent visited my friends - - - -Christmas. Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Ülkemizin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerdenhangisi yanlıştır? 0,197 • 100​​ = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Son tüketim tarihi 17.10.2015 olan bir ürünü15.07.2015 tarihinde satın alan bir kişi bu ürünü nekadar süre içinde tüketmelidir? Med harflerin görevi nedir? Dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında eser vermemiştir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre uzman öğretici,usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet Memurlarına,ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir? • İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından biridir.• Bu uygarlık Anadoluda kurulmuş ilk merkezîdevlettir.• Kendi tanrılarının yanı sıra çevre medeniyetlerintanrılarına da inanmışlardır. Bu yüzden buuygarlığın hâkim olduğu topraklara Bin Tanrı İliadı verilmiştir.• Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılanuygarlık, aşağıdakilerden hangisidir? If I were you, I - - - -. Aşağıdakilerden hangisi Abdülmuttalipin, torunu Hz. Muhammedle (s.a.v.) ilgili davranışlarından biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildir? Aşağıdakilerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır? Aşağıdaki karışımlardan hangisinde maddelerden biri çözünmüştür yani gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde müşriklerin siyasi kararlarını aldıklarıyerdir? Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından daha zengindir? I. Maddenin kimyasal yapısı değişir.II. Cam çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.III. İki madde arasında atom alış-verişi ile gerçekleşir.Sürtünme ve elektriklenme olayı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bakır elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Kitle İletişim araçları toplum üzerinde oldukça etkilidir.Bu nedenle basın kuruluşları yaptıkları yayınlarda dikkatli ve duyarlı davranmalıdırlar.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi basın kuruluşlarının yayınlarında dikkat etmesi gereken durumlardan biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiridir? 4 onluk, 3 birlik, 5 yüzlükten oluşan sayıyı en yakın onluğa yuvarlarsak hangi sayıyı elde ederiz? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun sürekli üyesidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bitişik yazılmalıdır? Yol kenarlarında yayaların yürümesi için yapılmış özel alana ne denir? Aşağıdakilerden hangisi duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine verilen addır? Böyle sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır ? Ayşen: Belirli bir şekli yoktur.Her boşluğa yayılır.Kap içinde sıkıştırılabilir.Ayşenin özelliklerini açıkladığı madde, aşağıdakilerden hangisidir? I. Sorularımı karşılıksız bırakması hoşuma gitmedi.II. Yazlık elbiselerimi katlayıp dolaba kaldırdım.III. Davranışlarınızı gördükçe şaşkınlığım artıyordu.IV. Bebek, ateşi yükselince hastaneye götürüldü.V. Geçmişe takılıp kalmamam gerektiğini biliyorum.Numaralanmış cümlelerin hangisinde yargının gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki öğretici metin türlerinden değildir? Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Doğrudan doğruya İstanbul Hükuumeti tarafından, "Hilafet Ordusu" da denilen kuvvetlerle TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanma, aşağıdakilerden hangisidir? -lık, -lik ekini almış sözcüklerden hangisi, somut bir addan soyut bir ad türetmiştir? Sınıfta düşüncelerini beğenmesek de herkes istediğini söylemekte serbesttir Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir