S:1

Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve sayfalar anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?

Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve sayfalar anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir? sorunun cevabı "Suhuf " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir X sıvısı donduğunda hacmi artmaktadır.Buna göre;I. Basınç artırıldığında kaynama noktası artar.II. Basınç artırıldığında donma noktası düşer.III. Katısı sıvısında yüzer.yargılarından hangileri doğrudur? Hangi ürünün taze olarak satıldığını söylemeyiz? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, Valilerce verilen cezalar kesindir. Bu cezalar hangi tarihten itibaren sicile işlenir? I. Bireyin verimliliğini artırır.II. Bireyin özgüvenini geliştirir.III. Bireylerde kişisel çıkar duygusu oluşturur.Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri bir gruba üye olmanın bireye yaptığı katkılardandır? Aşağıdakilerden hangisi, disiplin cezaları ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunda yer alan kurallar bakımından doğru bir bilgi değildir? 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile iktidarı sona eren siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? Haritalarda gördüğümüz dikey çizgilere ne ad verilir? Yüksek ses insanlarda hangi hissi uyandırır? Devlet, genel nitelikteki kamu hizmetlerine ilişkin politika, karar ve yürütme fonksiyonlarının merkezi hükümetin emir ve komutası altındaki organlar tarafından yerine getirilmene ne ad verilmektedir? 112 numarası hangi birime aittir? Sergide Bedri Rahmi Eyüboğlunun edebiyat, sanat, siyaset ve iş dünyasının önemli isimlerine yazdığı mektuplar yer alıyor. Bu mektuplar, sanatçının ya- şadığı döneme ışık tutacak nitelikte. Bedri Rahmi Eyüboğlunun İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesinde başlayıp Pariste devam eden eğitim hayatını, resim tutkusunu, Anadoludaki yurt gezilerini kısacası yaşamından birçok kesiti yansıtan mektuplar, bu sergiyle ilk kez gün yüzüne çıkmış oluyor. Sergi, sanatçının hem kendi yazdığı hem de kendisine yazılan mektupların kitaplaştırıldığı bir zamanda açıldı.Bu parçada ‘‘Bedri Rahmi Eyüboğlu ile ilgili aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 1 koyun ile 1 tavuğun ayaklarının toplamı kaçtır? Sabit süratle yatay zeminde hareket eden bir cismin kütlesi arttıkça sahip olduğu ................. ..................... artarCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Sınıfa elinde çeşitli temizlik ürünleriyle gelen Melike Öğretmen, öğrencilerine temizlikle ilgili bir çalışma yaptıracağını söylemiş ve temizliğin günlük hayatımızdaki öneminden bahsetmiştir.Yukarıdaki paragrafta geçen süreç günlük ders planının hangi bölümünde yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük vardır? Bir koşu yarışında Hakan yarışı 7 dk 31 sn de, Musa ise Hakandan 45 saniye daha geç tamamlıyor. Musa yarışı kaç saniyede tamamlamıştır? Bir poşette 18 tane erik vardır. 17 poşette kaç tane erik vardır? Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI Beyefendi ile Bosna Hersek Eğitim Bakanı arasında yapılacak kültür birliği işbirliğine yönelik işleri yürütmek görevi ile ilgili iş ve işlemleri Bakanlığın hangi birimi/müdürlüğü tarafından yerine getirilir? Cebimde 13 TL vardı. 5 TL de babam verdi. 9 TL ye kitap aldım.Cebimde kaç TL kaldı? Kureyş kabilesi içindeki hangi boylar arasındaki rekabet, birçok insanın Müslüman olmasını geciktirmiştir? Aşağıdaki cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti savaşmamıştır? I. Sakkaroz: Çay şekeriII. Fruktoz: Meyve şekeriIII. Laktoz: Süt şekeriYukarıda bazı karbonhidratların halk arasındaki yaygın isimleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Güzel kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? Sahip olduğumuz en önemli hak hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplama işleminde yer almaz Elimdeki kitapta dostluk üzerine bir hikâye okudum. Hikâyede bir at mora boyanıyor ve bundan çok utanıyor. Arkadaşları onun ne kadar utandığını görünce onlar da kendilerini mora boyuyorlar. Böylece onun durumunu daha iyi anlıyorlar.Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılım türlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki -dan, -den yerine tamlama eki getirilemez? 4 birlik ve 6 onluktan oluşan sayı, hangi onluğa daha yakındır? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? Ali 4 çikolatayı yarıya bölerek arkadaşlarına birer tane dağıttı. Ali kaç arkadaşına çikolata dağıtmış? Seçil: ............... are you doing? Paul: Im swimming. Olguları betimlemek ve açıklamak amacıyla izlenen sistemli bilgi edinme yolu aşağıdaki kavramlardan han- gisiyle ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi Anadolunun kesinlikle Türk yurdu olmasını sağlamıştır? Aşağıda verilen sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi için gerekli salgıları üretir? Aşağıdakilerden hangisinin demokratik ilkelerle yönetilen bir ülkenin özellikleri arasında gösterilemez? Aşağıdaki mesleklerin hangisinde el becerilerinin iyi olması insan hayatı için daha çok önem taşır? Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıuygun olur? Aşağıdakilerden hangisi bilim kurgunun temel konularından biri değildir? ‘Paylaşmamalıydım fiili hakkında aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir