S:1

Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir?

Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir? sorunun cevabı "Akıllı bir varlık olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
I. Çin kaynakları dışında yazıt-lardan ilk söz eden kaynak Tarihi Cihangüşa’dır.İİ.   Taşların en önemlileri Oğuz Kağan, Bilge Kağan ve Attila adına dikilenlerdir.İİİ.   Yazıtlar, biçim bakımından makale şeklinde yazılmıştır.IV. Bu taşlar Türk edebiyatının ilk yazılı eseridir.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Göktürk Abideleri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Okulda arkadaşlarımızdan biri yaralandığında önce ne yapmalıyız? ”-meli , -malı” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? İyi bir devlet yönetiminin olması için yönetim kadrosunda bulunan bey, vezir, subaşı, uluğ hacip, kapugçı, yalavaç gibi her kademedeki görevli kişilerin nasıl olması ve ne gibi nitelikler taşıması gerektiği bu eserde belirtilir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?  4 sayısının 4 fazlası kaçtır? Merve Öğretmen, öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için öğrencilerden kazalar ve nedenleriyle ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Kompozisyonları okurken öğrencilerin neredeyse tamamının sınıf arkadaşları Şeyda’nın trafik kazasında yaralanmış olmasına değinmesi Merve Öğretmen’in dikkatini çekmiştir.Buna göre öğrencilerin çoğunluğunun bu olaya değinmiş olması sınıfın hangi yapısal özelliğiyle ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir cümledir? Orakları çeken delikanlılar, orta yaşlılar, ekine hemen giriştiler. Kızlar, kadınlar desteleri harmana hemencecik taşımaya başladılar. Öğleye kalmadan tarlanın ekini biçildi, hep beraber harman edildi. Tek başına yapılacak iş değildi bunlar.Yukarıdaki paragrafta anlatılanlar aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ifade edilebilir? Öldükten sonra tekrar dirilmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Astronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Müslüman Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A: - - - - does your sister go abroad?B: Three times a year. Hz. Muhammed’in  doğduğu  şehrin genel durumu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?  Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir? Zayıf etkileşimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki şiirde hangi duyguya yer verilmiştir?   “On yıldır ayrıyım Kına Dağı’ndan,  Baba ocağından yar kucağından,  Bir çiçek dermeden sevgi bağından,  Huduttan hududa atılmışım”   Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir? Ali: Allah’ın (c.c.) güzel isimleriyle dua etmeliyiz.Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz.Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz.İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz.Öğretmen sınıfa “Nasıl dua etmeliyiz?” sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir?           1.Su  +  Makarna  →   Yüzdürme        2.Demir tozu  +  Toprak  →  Mıknatıs        3.Şeker  +  Su   →   Buharlaştırma        4.Saman  +  Kum   →  Süzme Ceren verilen karışımlar ile ayırma Yöntemlerini eşleştirmiştir. Bu eşleştirmenin doğru olması için ,hangi karışımların ayırma yöntemleri yer değiştirmelidir ?  Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenar uzunluğu 75 metredir. Bu tarlanın çevresi kaç metredir? Bir cisme uygulanan aynı doğrultudaki üç kuvvettin büyüklükleri 2N, 7N ve 9N dur.Buna göre, cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü hangisi olamaz?  Kendileri isim olmadığı halde ismin yerini tutan sözcüklere ne denir? “ Haklarımız kadar önemli olan diğer şey de  ……………………….. dır.” cümlesini  doğru ve anlamlı olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Allah’ın her şeyi bilmesine ne denir? Aşağıda verilenlerden hangisinin pH’sı  7-14 aralığında  değildir? Bitki örtüsü bozkır olan Karasal iklimde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetişmez? Gece yatarken ……………………………….deriz. Aşağıdakilerden hangisi kurban bayramına aitbir bilgi değildir? Aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir? Başkalarının yardıma ihtiyacı olduğunu fark etmek bir erdemdir.Bu ifadeye göre hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin uyarıcı olduğunu vurgulamaz? Ay tutulmaları sırasında Ay hangi evrelerde bulunmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama organı hangisidir?   Eyvah( ) Süt ( ) peynir ( ) yumurta( ) birbirine karıştı.Verilen cümlede eksik olan noktalama işretlerinden biri hangisi değildir? Hareket halindeki bir cisim yön değiştiriyorsa hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı bir özelliği belirtmektedir? Mustafa Kemal, yurdumuzun işgal edilmek istendiği günlerde Türk milletini aynı amaç etrafında topladı. Türk milletine milli benlik duygusu aşıladı. Yukarıdaki parçaya göre Atatürk’ün hangi kişisel özelliği vurgulanmaktadır?   “boş” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır? 14 kalemin 5’ ünü kullandım. Kaç kalemim kaldı? A: I have a stomachache.B: - - - - ?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir