S:1

2,5,9,3,0 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla yazılabilecek en büyük beş basamaklı sayı ve en küçük dört basamaklı sayının farklı kaçtır?

2,5,9,3,0 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla yazılabilecek en büyük beş basamaklı sayı ve en küçük dört basamaklı sayının farklı kaçtır? sorunun cevabı " 93 285" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Fecriatinin Kuruluş BildirisininTürk edebiyatındaki önemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bitki kökünün görevidir? Atatürk, aşağıdaki okulların hangisinde öğrenim görmemiştir? Haçova Muharebesinde Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmıştır? Peygamberimiz, Mekkeden Medineye hicret etmeden önce Hz. Aliyi yatağına yatırmış ve kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmişti. Oysaki Mekkeliler evini kuşatmış ve kendisini öldürme planları yapıyorlardı. Can güvenliğinin tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, emanetleri düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için çalışmıştır. Bu olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? Bedir Savaşında düşmana komutanlık eden ve ümmetin firavunu olarak nitelendirilen İslam düşmanı kimdir? Atatürkün Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük sözünde Onun en çok hangi yönü vurgulanmıştır? 1 kilogramı 16 lira olan peynirin 250 gramı kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha uzun sürede gerçekleşir? Bir fabrika birinci ay 227, ikinci ay 518, üçüncü ay 929 adet telefon üretmiştir. Bu fabrika üçüncü ayın sonunda toplam kaç adet telefon üretmiş olur? (–4) · (–13) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Saat 17.10da film izlemeye başlayan Ali , 1 sa 43 dk boyunca film izlemiştir.Sinemada filme 15 dk ara verildiğine göre ,Ali sinemadan saat kaçta ayrılmıştır? 630 sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünmez? Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel ayrışma daha etkilidir.Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde fiziksel ayrışmanın daha az olması beklenir? Kayaçların ufalanması ile oluşan yapıya ........... denilir.İfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Aşağıda verilenelrden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir? Geçmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir şey yapamaz olmak anlamıyla kullanılmıştır? Şiilere göre Hz. Peygamberin vasisi, aşağıdakilerden hangisidir? Birler bölüğü 7, binler bölüğü 27 olan sayı aşağıdakilerden hangisiri? Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüdür. Eskiden bu tür yazılara kalem tercümesi de denirdi. Hayat, ölüm, aşk, gurbet, sanat, felsefe, din gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren her şey bu türe konu olabilir.Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Atomun yapısıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir ülkede, nüfusun dağılışı; iklim özellikleri, yerşekilleri, yükselti değerleri, tarımsal üretim, ulaşım, sanayi gibi pek çok doğal ve beşeri etkene bağlıdır. Buna göre ülkemizde nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilimsel bir çalışma süreci için ilgili basamaklar sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi ikinci sırada yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi dehidrasyon tepkimelerinin özelliklerinden değildir? Türkçe diline göre hazırlanmış olan klavye aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri Lozan Konferansına hem TBMM hükümetinin hem de İstanbul Hü­kümeti çağırmışlardır. Bu durum üzerine TBMM Hükümeti aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş­tir? (I) Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu. (II) Burada minicik oğlaklara elimle kepek yedirmek çok hoşuma giderdi. (III) Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye giderdik sık sık. (IV) Ninem fideleri çapalardı, ben ağaçların altında oynardım.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "Kapıyı kapat !" ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güzel bir davranıştır? Bir işi aynı nitelikteki 30 işçi 72 günde bitirebilmektedir.Bu işi aynı nitelikteki kaç işçi 60 günde bitirebilir? Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir? Varlık ve madde konusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi kelamcılara aittir? Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı ile ilgili doğru bir bilgidir? Allah ‘ın bir ve tek olması ,eşi ve benzerinin olmaması .................... kavramı ile ifade edilir . Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? boya kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş ve hareket bildirir? Aşağıdaki madenlerden hangisi süs eşyası, takı yapımı ve dişçilikte kullanılır? DNA, RNA, ATP ve enzimler için,I. Azot içermeII. Aminoasit bulundurmaIII. Organik yapıda olmaIV. Pentoz şeker içermeverilenlerden hangileri ortaktır? Nancy :My new English teacher is not tall.Simon : Is he short?Nancy :No, he isnt.Simon :Do you mean - - - - ?Nancy : Yes, exactly. Proteinlerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir