S:1

4,9,3,5,2 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayının yüzler basamağındaki rakam hangisidir?

4,9,3,5,2 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayının yüzler basamağındaki rakam hangisidir? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu’nun üyesi değildir? Bilgisayar kapatılırken aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir? Aşağıdaki şıkların hangisinde en büyük kıta ve en büyük okyanus birlikte verilmiştir? Yaklaşık on yıl Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) hizmetinde bulunan sahabi kimdir? Grup çalışmalarında hangisinin çok fazla önemi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyen kişinin duyguları belirtilmiştir? Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi milli kültür ögelerimizden biri değildir?      Türkiye haritasını karşımıza aldığımızda Van ili hangi yönde olur? “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.” Hucurat Suresi, 12. Ayet.Yukarıdaki ayette hangisi yasaklanmamıştır? Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir? Ege bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ismin halleri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım aracı değildir? “Sabahtan akşama kadar ders çalıştım“ tümcesindeki  altı  çizili  kelime ismin hangi durumundadır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme sebeplerinden biri değildir? Ah, insanlar niçin birbirlerini anlamıyorlar? Beş dakika, on dakika, yarım saat kendilerini unutsalar; kendilerini karşılarındaki insan gibi görerek -hiç eksiksiz ve tamhissetseler her şey ne kadar yerli yerinde  olacak. Hayır! İllaki zıtlıklar, öfkeler, yanlış anlamalar, kıskançlıklar, inatlar, şüpheler, hâkim olmak arzuları...Bu parçada, aşağıda açıklamasıyla birlikte verilen kavramlardan hangisinin yokluğundan daha çok şikâyet edilmektedir?  Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin bir sonucu olamaz? silgi, sindirim, sinsi, silindir kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi ikinci sırada yer olur? Maddelerin titremesi ile bulunduğu ortama yaydığı enerjiye ne ad verilir? Milli bayramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılan davranışlardan değildir? Bilinçli tüketici hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gelişimine sağladığı faydalardan biri değildir? “Hırsızlık, saldırı gibi olaylarda ....................... yardım isteriz.”Noktalı yere hangisi gelmelidir? Çocuklarımızı farkında olarak veya olmayarak yabancı hayranlığıyla büyütüyoruz. Yabancı dil öğretirken dinledikleri şarkılar nedeniyle o yabancı dilin konuşulduğu ülkeye hayranlıkla bağlanmalarına da yol açıyoruz. Çocukların türküleri sevmelerini, dinlemelerini, türkülerin dilinden anlamalarını bu yüzden çok önemsi- yorum. Kendi müziğini, özellikle türkülerini beğenmeyen bir insan, içinde yaşadığı topluma da yabancılaşır.Bu metne göre türkülerin çocuklarla ilgili en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Maden Çağı’nda tekerleğin bulunması ile bazı alanlarda etkinlikler artmıştır.Bu durumun;I. TicaretII. ZiraatIII. Dinalanlarından hangilerine etkisinin daha az olması beklenir? “O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak suresi, 2. ayet)Bu ayette hangi evrensel yasadan bahsedilmektedir? Aşağıdaki oyunlardan hangisi geçmişte ve günümüzde oynanan çocuk oyunlarından biridir? İngiltere’de ortaya çıkan ve modern şehirleşme hareketini hızlandıranolay aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıda verilenlerden hangileri sırası ile ilk yazılı kanun ile ilk anayasadır ? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı olan sorumluluklarımızdan birisi değildir? Namaz ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? "Pamuk" hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdakileden hangisi karışım değildir? “72” sayısının en yakın onluğu hangisidir? Fabrika bacasından çıkan dumanlar hangi kirliliğe yol açar? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahnıseman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.Bu bilgilere göre Sahnıseman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını bilmesidir.Verilen ifade fıkıh ilminin hangi yönüyle ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir