S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "103  ifadesin de 3 tabandır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? Sanat eserinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ili yönetir? Birinci Dünya Savaşının yaklaştığı günlerde Osmanlı Devletinin yönetiminde İttihat ve Terakki Partisi bulunuyordu. İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri dünyanın hızla bir savaşa sürüklendiğini görüyor ve bu savaşın dışında kalamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle daha savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemişler ancak isteklerinin kabul edilmemesi üzerine Almanya ile yakınlaşmışlardı.Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşına girmeden önce izlediği bu politikayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız(......) Haram aylar Zilkade, Zilhicce, Recep, Muharremdir.(......) Peygamber efendimiz gençlik yıllarında Erdemliler Birliği anlamına gelen Darun Nedvede görev almıştır.(......) Putlara tapan kimselere Allaha ortak koşan anlamında müşrik denir.(......) 630 yılında, büyük bir savaştan sonra Mekke fethedilmiştir(......) İslam öncesi Arapların birbirleri ile savaşmayı yasakladıkarı aylara haram aylar denir. Yalnızca şiirin öne çıkarıldığı, asıl olan üründür anlayışının egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemde şiirle yeniden yüzleşilir. İnsani duyarlılık ve evrensel deneyimler şiirin gözde değerleri olur. Türk şiir birikiminin yeniden değerlendirilmesinin yanında İkinci Yeni şiirine özgü uzak çağrışımlar önem kazanır. Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilir. Şiirin düzyazıya yaklaşmasına imkân veren temalar öne çıkarılır. Büyük metropollerde yaşayan kişilerin şehre ve insana yabancılaşması, gelenek ve teknoloji arasında sıkışıp kalmaları, alt kimlik gruplarının ortaya çıkması en belirgin temaları oluşturur.Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser veren sanatçılardandır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olabilir? 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 kaç eder? Öğrencilerin kuvvet ve hareket konusuyla ilgili bilgilerini ölçmek isteyen bir fen bilimleri öğretmeninin hazırladığı testteki bir maddeyi, öğrenciler sadece matematik bilgisini kullanarak çözebilmektedir.Bu durumda maddenin öncelikle hangi geçerlik türü zayıflar? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? Okunuşu "beş yüz" olan sayıyı yazınız? Kilogramı 8 liradan alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı 10 liraya geliyor.Buna göre yaş sabun kuruyunca ağırlığının yüzde kaçını kaybeder? ÇOCUKLARIM VE BEN Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar. Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu. O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı. Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allahım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Güneşli bir ilkbahar gününü nasıl değerlendirmişler? I. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.II. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.III. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.IV. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri bilimsellik ilkesiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir? - Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ana yöndür ? Bir kötülük karşısında Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri olamaz? 43 003 sayısının okunuşu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kader ile ilişkili olan kavramlardan biri değildir? Bir garip ölmüş diyeler Üç günden sonra duyalar Soğuk su ile yuyalar Şöyle garip bencileyin. Dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılmış, genelleştirilen ve sürekli aynı kalan değerlendirmelere .................................... adı verilirYukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Gelirin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, kolesterolü normal değerlerde tutarak oluşabilecek kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı davranışlardandır? Her alışverişimizden sonra aşağıdakilerden hangisini almalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal (durum) eki yoktur? Türkiye Devleti,ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.Dili Türkçedir. Bayrağı,ekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşıdır. Başkenti Ankaradır.Yukarıda yer alan bilgiler Anayasamızın kaçıncı maddesinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki devlet görevlilerinden biri değildir? Doğadaki bütün canlıların yuvası vardır. Aşağıdaki canlılarla yuvaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evlerimizi dere yataklarına yaptık.Çevremizdeki bitki örtüsünü yok ettik.Evlerimizi toprak malzemeyle yaptık.Yukarıdaki bilgileri veren bir köy halkı doğal afetlerin hangisinden en fazla etkilenir? Volvox kolonisi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? ‘Yaren ile birlikte aynı etkinlikte olduğumu duyunca çok sevindim. cümlesindeki hangi kelimeyi çıkarırsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? Pontuslu Rumların Karadeniz bölgesinde Türklere saldırmaları, buna karşılık Türkler in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz. İtilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesiyle ilgili olabilir? 20den başlayarak ileri doğru ikişerli sayarsak 7. sayı kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci ikilemeden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ay adıdır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir