S:1

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan ayırt edici niteliklerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan ayırt edici niteliklerden biri değildir? sorunun cevabı "Uyumak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konmalıdır? Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsünün 2 katına, B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün 3 katına eşittir. A, B ve C açılarının ölçüleri toplamı 180° ise C açısının ölçüsü kaç derecedir? Mezhepler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Beş tam yüzde iki okunuşu verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin dünyaya aşırı bağlılık göstermeyi daha çok engellediği söylenebilir? İslam, dünyanın her yerinde yaşayanla­ra hitap etmesi ve kurallarının herkes için geçerli olması onun hangi özelliğini gösterir? Hz. Muhammedin Mekkeden Medineye hicretinin başlangıç kabul edildiği takvim aşağıdakilerden hangisidir? Bir kare ile bir çemberin çevresi aynı uzunluktadır. Çemberin çevre uzunluğu 184 cm ise karenin bir kenarı kaç cmdir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Toplum Hizmeti Çalışma Esasları kapsamında öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında, yılda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir. (Rad suresi, 29. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Abbasi Devletinin hoşgörülü bir politika takip etti-ğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Duvara çarpan top kuvvetin hangi etkisi ile karşılaşır? Beş basamaklı 8326a tam sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için anın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Samimiyet; içtenlik, kalbi ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk anlamındadır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu kelime ile eş anlamlıdır? İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra karşılığı tastamam verilecektir.(Necm suresi, 39-41. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerin hangisinde verilen kavramlar arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır? Aşağıda verilenlerden ifadelerden hangisi doğrudur? I. Toplantıya dinleyici davet edilmez.II. Konuşmacılar birbirlerine konuyla ilgili soru sorabilir.III. Konuşmacılar konunun farklı yönlerini inceler.IV. Başkan bulunmaz, sırası gelen konuşmacı söz alır.Numaralanmış cümlelerin hangisi sempozyum için doğru bir bilgi değildir? Yıllardır gitmek istediği ülkede üniversite okuma hakkı kazanınca ----Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimler- den hangisi getirilemez? Bir kazazedenin dizinde çıkık olduğu tespit edildiğinde aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Geniş kara parçalarını çevreleyen büyük su kütlelerine ne denir? Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onu görür.(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)Bu ayetten ahiret ile ilgili aşağıdaki sonuçlar- dan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi, Arap Yarımadasının en verimli yerlerinden biridir? Ninemi, çok özledim. cümlesini söylerken ağzımız kaç kez hareket ediyor? Adı, soyadıAçılır parantezDoğduğu yer,yıl, çizgi, öldüğü yıl, bittiKapanır parantezParantezin içindeki çizgi,Ne varsa orda.Ümidi, korkusu, gözyaşı,sevinciNe varsa orda.O şimdi kitaplardaBir çizgilik yerde hapis. Yukarıdaki şiirde hangisinden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki sert yapılardandır? Aşağıdaki eserlerden hangisi Yusuf Atılgan tarafından yazılmıştır? Elektrik enerjisinin dikkatsiz kullanımı sonucu aşağıdaki kazalardan hangisi oluşur? İşin elbette ki etik ve ahlaki boyutları da var. Ama asıl sorun kesinlikle eğitimde. Çünkü eğitimle kazandırmak istediğimiz davranışları, o mimarlara, ühendislere, doktorlara, öğretmenlere, gazetecilere ve diğer vatandaşlarımıza verebilmiş olsaydık, sel suları dört çocuğu alıp yutar mıydı? Üretim sistemlerinin kalitesi ürettikleri ürünle ölçülür. Eğitim sisteminin ürünleri ise öğrenciler ve meslek adamları. Yani vatandaşlarımızın tümü.Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hidayet bir basketbol maçında toplam 41 sayı atmıştır. Maçın 1. çeyreğinde 2. çeyrekte attığı sayının 2 katı, 3. çeyrekte ise 4. çeyrekte attığı sayının 3 fazlası kadar sayı atmıştır. 4. çeyrekte 10 sayı attığına göre 2. çeyrekte kaç sayı atmıştır? Kandaki şeker miktarı arttığı zaman ............................. hormonu salgılanırYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 23 Nisan 1920 tarihi ile ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi cins isim değildir? Umut 1 m uzunluğundaki bir işi, 10 eşit parçaya ayırdı. İki parçanın uzunluğu kaç cmdir? Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerinden biri değildir? "Allah'ın her şeyi bilmesi" anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir? stanbul is - - - - city I have ever been to. Malların ihtiyaçları karşılama imkânı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir