S:1

Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerede kullanırsak iyi ve doğru davranış olur?

Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerede kullanırsak iyi ve doğru davranış olur? sorunun cevabı "Adalet - Kardeşlik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
542 – 391 işleminde sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp işlem yaparsak, hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Matematik sınavım çok kötü geçti. diyen birisinin hangi duyguya sahip olması beklenir? Döllenme, zigot, embriyo, fetüs, bebek.Yukarıdaki ifadelerin sıraya koyulmuş olarak yazılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Osmanlı Devletinde Devşirme Sistemi ile oluştu­rulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? Whats theweatherlikein Ankara in autumn? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapım eki almış bir sözcük vardır? Müslüman olmak isteyen bir kişinin yerine getirmesi gereken ilk şart hangisidir? Pazardan aldığı 90 kg pirincin 30 kilogramını satmıştır. Satılacak kaç kg pirinci kalmıştır? Kurandaki her bir cüzde kaç tane hizb vardır? Milli mücadele dönemi örgütlenmesinin kolaylaş- ması için iletişimin son derece önemli olduğunu bilen Atatürkün benim gazetem dediği ve yazılarını yayınladığı gazete aşağıdakilerden hangisidir? Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır? Otomobil-kamyon-trenYukarıdaki araçlardan hangisi kullandığı yol yönü ile farklıdır? Yakın Çağın başlangıcı sayılan tarihî gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? Motosikletin aşırı nemli ve tozlu ortamlarda kullanılması durumunda aşağıdakiparçalardan hangisinin bakımı daha sık yapılmalıdır? İle edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde birliktelik ilgisi kurmuştur? Aşağıdaki seçeneklerden​ hangisi doğru hecelenmiştir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi bir cümledir? Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı sırasında, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, ümmetçiliğe bağlı Osmanlıcığın terk edilerek milliyetçiliğin benimsenmesinin, memleketin geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonucunda Türkçülük ve milliyetçilik akımları doğmuş, her sahada millî kimlik arayışı başlamıştır. Türk vezniyle kültürü ile millî konuları, millî ülküleri işleyen Türk edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonunda 1911-1923 yılları arasında - - - - etkili olmuştur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1 saat + 15 dk. = ..... kaç dakikadır? Aşağıdakilerden hangisi Batı rüzgârlarının özelliğidir? Bundan yıllar önce Batılı alışveriş merkezlerinin ilklerinden Paris pasajları hakkında yazan düşünür Walter Benjamin (Voltır Benjamin), onları endüstriyel lüksün bir buluşu olarak tanımladı. Çünkü endüstriyel üretimin tüketiciye ulaştırılması gerekiyordu. Ne var ki o zamanlar toplum yapısı hâlen üretim üzerine kuruluydu. Bugün ise Türkiyenin herhangi bir yerinde açılan alışveriş merkezlerinin var olma sebebi, dünyadaki örneklerinden farklı değil. Alışveriş merkezleri artık, tüketim temelli ekonominin bir buluşu hâline geldi.Bu metne göre alışveriş merkezlerinin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Tom:................watching a horror film?Jane: No, thanks. Im afraid of horror movies ! Dikkat ediniz, sizin kadınlar üze-rinde, kadınlarında sizin üzeriniz-de hakları vardır... Bu hadiste vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir? 4 elmanın yarısı kaç elma eder? Kişinin, ailesinden görerek benimseyip kabul ettiği imana ne denir? Dünyadaki savaş, affet ve yoksulluk gibi zorluklarla mücadele eden çocukların haklarını koruyan ve yardımcı olan Birleşmiş Milletler kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu hikâye anlatma geleneğinin çağdaş anlatıcılarından biri olan Mustafa Kutlu; yalın, pırıl pırıl bir dille Anadolu insanının yüce gönüllü, buruk serüvenini anlatırken bizi unuttuğumuz türkülere, insanlık durumlarına götürür.Bu cümleden Mustafa Kutlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda, buluşlar ile buluşu yapan kişiler eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi hem göze hem kulağa hitap eder? Murat, Sıla, Arda, Buse kelimelerinin sözlük sıralaması nasıldır? 1-Yazlar serin, kışlar ılıktır.2-En fazla yağış sonbaharda görülür.3-Dört mevsim yağışlıdır.4-Bitki örtüsü ormandır.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ? 3 sayısının 5 katının 6 fazlası kaçtır? 8 başlayarak ileri doğru yedişerli sayarsak 6. sırada söylediğimiz sayıyı hangi onluğa yuvarlarız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Komünitelerdeki canlılar arasındaki etkileşimlerden biri de av-avcı ilişkisidir.Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi arasında av avcı ilişkisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir