S:1

Besmelenin anlamı nedir?

Besmelenin anlamı nedir? sorunun cevabı "Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla (başlarım.) " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
If you eat too much fast-food, - - - - . Aşağıda verilenlerden hangisi 3'e kalansız bölünebilir? Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa ulaştırır.Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır? 907 809 sayısındaki binler bölüğü ile birler bölüğündeki sayıların farkı kaçtır? Balkanlara egemen olmak amacıyla Panslavizm politikasını izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir? 28 ekmeği bir haftada tüketen bir aile günde kaç ekmek tüketmiştir? Bir cisme kuvvet uyguladığımızda, cisim­de aşağıdakilerden hangisi görülmez? Yunan şehir devletlerinde, içerisinde konsey, hükümet ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne ad verilirdi? Kendisine vahiy gönderilen ilk peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Anayasa Mahkemesi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu tiyatronun göze çarpan yönü kalıplaşmış gerçeklere karşı çıkmak; tabiattan, mantıktan uzaklaşmak ve uzaklaştırmak, insanları düşündürmektir. Az olay ve sözle önemli şeyler anlatmak düşüncesi vardır. Sahne, perde düzeni, giriş-çıkışlar, serim, düğüm, çözüm bölümleri önemli değildir. Bu eserler; semboller, bilmeceler ve saçma tasarılarla doludur.Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? - Allah tarafından gönderilmiştir.- Peygamberler aracılığı ile bildirilir.- İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlarYukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Ev işlerinde annene yardım ediyor musun( ) Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan Yararlı Cemiyetler den biri değildir? Toplumların kendine özgü değerleri vardır. Bu değerler, toplum içindeki fertleri bir arada tutar. Toplumun devamlılığı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı bu değerlerin korunmasına bağlıdır. Ortak hedefler sayesinde aynı vatanı paylaşan bireyler, ortak bir amaç ve ideal için çalışarak muasır medeniyet seviyesine çıkabilirler.Bu metinde toplumda olması gereken değerlerden hangisi vurgulanmaktadır? Trafik işaret ve levhaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Rakamları birbirinden farklı en büyük dört basamaklı doğal sayı aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdaki özel isimlere getirilen eklerin hangisi doğru yazılmıştır? 1 Kalem 1 tl , 1 Silgi 60 kuruş ise bir kalem fiyatı, bir silginin fiyatından kaç kuruş daha fazladır? Kâbe etrafında 7 tur dönmeye ne ad verilir? Önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça ayakkabı dizdiler.İskemlesine oturdu; Hasan da merakla karşısına geçti.Bu dört yanı duvarlı ,tek kat ,basık ve toprak evdeöyle canı sıkılıyor ki... Mukavvaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin, incecik,sapsız bıçağıyla kesişine ,ağzına bir avuç çivi dolduruşuna sonra bunları birer birer , İstanbulda gördüğü maymun gibi avucundan çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhlayışına , deri parçalarını pis suya koyup ıslatışına ,yapışkana parmağını daldırıp tabanlara sürüşüne ,hepsine bakıyordu.Susuyor ve bakıyordu. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kasların özelliklerinden biri değildir? Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edilmiştir? 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel nitelikleri arasında yer almaz? Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir? Yönler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımında bir yanlışlık yoktur? Eski edebiyatımızda anı türünün ilk önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir? I. Nüfusun yaş ortalamasının artmasıİİ. Doğal nüfus artışının yavaşla-masıIII. Çocuk nüfus oranının artmasıÜlkemizdeki doğum oranlarının düşmesinin yukarıdaki durum-lardan hangilerine neden olması beklenir? 6 tane kalemi ikili grupladığımızda kaç küme elde ederiz? Ali Bey market alışverişi yaparken üçü aynı, biri farklı olacak şekilde4 paket yumurta almıştır. Farklı paketlerdeki yumurta sayıları 6 veya 10dur.Buna göre Ali Bey en çok kaç yumurta almıştır? Beş parmağın beşi bir olmaz. Atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Ayşe: I have a lot of homework to do.Ali : Ill help you if you want.Ayşe: ....................... Yunancada Philosophia sözcüğü ile ifade edilen, felsefenin Türkçedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat bir isim tamlamasını nitelemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda kurulan medeniyetlerden biri değildir? İtfaiye- Polis İmdat –Acil Yardım Merkezi numarası sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir