Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Farzı sünnetinden önce kılınan vakit namazı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Farzı sünnetinden önce kılınan vakit namazı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " Akşam  namazı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bazı aileler çocuklarını konuşturmaz ve dinlemez- ler. Onları “ Sen büyüklerin lafına karışma!” der, sustururlar. Oysa çocukların serbestçe konuşma- larına fırsat verilmelidir. Çocuklar düşündüklerini ve duyduklarını olduğu gibi ifade etmeye özendi- rilmelidir. Çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekin- meden söylemeye ve inandıklarını savunmaya yönlendirmeliyiz. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Amino asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Namaz kılacak kişinin vücudunun belirli yerlerini örtmesidir. Kadın ve erkeklerde örtünme yerleri farklıdır.Yukarıda belirtilen namazın hazırlık şartı hangisidir? --- ______ is he?--- He is my cousin.Yukarıdaki diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?   Tarafsız deney ve gözlemlerle elde edilen düzenli bilgi birikimine ne ad verilir?  1. başka2. dilini3. öğrenemez4. kendi5. dil6. bilmeyenNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bircümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Ortaya atılan herhangi bir konu, görüş veya yargının okuyucu veya dinleyiciye ispatlama yolu ile anlatılması için uygulanan bir anlatım türüdür. Genellikle makale, eleştiri, fıkra gibi yazılı; konferans, açık oturum, münazara gibi sözlü kompozisyonlarda kullanılır.Bu parçada tanıtılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?  Hangisi maddi temiz değildir? Sınıfımızda 28 erkek öğrenci vardır. Kızlar erkeklerden 8 kişi fazla olduğuna göre, sınıfımızda kaç kız öğrenci vardır? Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)Yukarıdaki ayette Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmiştir? İletişim süreci kim ile başlar? Deprem öncesi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?