S:1

Çıkarma işlemi akış şemasında işlem için klavyeden girdiğimiz sayılar hangi şekil içerisinde gösterilir?

Çıkarma işlemi akış şemasında işlem için klavyeden girdiğimiz sayılar hangi şekil içerisinde gösterilir? sorunun cevabı "Paralelkenar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insanların dayanışma içinde olabilmelerini zorlaştırır? Artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin tohum kanallarının bağlanmasına - - - - adı verilir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 5 bütün kavun kaç yarım kavun eder? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Devre elemanlarının oluşturduğu sisteme basit …………………devresi denir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demir – çelik fabrikası nerede kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi solunumda görevli yapı ve organlardan değildir?  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.(    )  Açıkta kalan yiyeceklerin küflenmesine mikroskobik canlılar neden olur.(    )  Bir devrede piller ters bağlansa bile devre çalışır                   (    )  Güneş doğal ışık kaynağıdır.(     ) Uyuyan insanın nabız sayısı, yürüyüş yapandan daha fazladır.(     ) Pillerin(+) ve (-) olmak üzere iki kutbu vardır.(     ) Mikroskobik canlılar teleskop adı verilen alet ile incelenir. Aşağıdakilerden hangisi Bursa’da olan beşeri unsurlardandır? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizil- diğinde hangisi baştan üçüncü sırada yer alır? Mecelle Kanunu ilk defa ne zaman uygulanmaya başlanmıştır? mutfağa girince fırında pişen ekmeğin kokusunu alıyor.Bu olayda kokunun alınmasına kadar gerçekleşen,I. pişen ekmekten buharlaşma yoluyla kokulu madde taneciklerinin havaya karışması,II. uyarının beyinde değerlendirilip kokunun alınması,III. kokulu madde taneciklerinin burundaki mukus içinde çözünerek koku almaçlarını uyarmasıolaylar hangi sırayla meydana gelir? Peygamberimiz’in (s.a.v.) Taif yolculugu sonrası Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve oradan  Cenab-ı Hakk’ın yüce makamlarına çıkarıldığı gece yolculuğuna ne denir? Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir cebirsel ifade değildir? Mustafa Kemal okul hayatından itibaren yaşantısında tek bir alanla ilgilenmemiş tarih, matematik, felsefe gibi farklı alanlarda kendisini geliştirmeye çalışmıştır.Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Allah’tan vahiy alan ancak kendinden önceki resulün şeriatına uyan peygambere ne ad verilir? Hangisi halkla ilişkilerin amacı değildir? Aşağıdakilerden hangisini bebekken yapabiliriz?  Bayram namazı yılda kaç kez kılınır? Anıl:” Hız ve fiziksel dayanıklılık gerektiren sporlarda başarılı değilim. ”demiştir.Buna göre, Anıl aşağıdakilerden hangisinde başarılı olamaz? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara “D”, yanlışlara “Y” işareti koyunuz. (……) Trafik kurallarına uymak sadece sürücülerin görevidir.(……) Taşıt içinde seyahat eden kişiye yaya denir.(……) Bisikletle yolun ortasından ve hızlı gidebiliriz.(……) Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının geçiş üstünlüğü vardır.(……) Zeplin,kara taşıtıdır. • Topraksız çiftçinin topraklandırılmaya çalışılması• Tarım bölgelerinin oluşturulması• Çiftçilerin kullandığı iş araçlarının artırılmasıMustafa Kemal’in yukarıdaki hedefleri incelendiğinde:I. Sosyal eşitliğin sağlanmaya çalışıldığıII. Tarımın geliştirilmek istendiğiIII. Modern tarımın teşvik edildiğiverilenlerden hangilerine ulaşılabilir? Toplumların sosyal ve kültürel yapılarını, ırk ve kökenlerini inceleyen bilim dalına ne denir? Yeryüzünde sıcaklık dağılışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? “Camiu’s-Sahih” adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangilerine aittir? 126 sayısının 19 fazlası kaçtır? Sistemli bir çalışma yaşamı ve belirlenmiş kuralların uygulanmasının başarıyı getireceğini bu nedenle örgüt yönetiminin bilimsel olması gerektiğini öne süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Uzun süre susuz kalan bireyde,I. Kanda osmotik basıncın artmasıII. Hipofiz bezinden ADH hormonu salgılanmasıIII. Böbreklerden suyun geri emilimiIV. Hipotalamusun uyarılmasıolaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde  hem yapım eki hem çekim  eki almış bir sözcük vardır? 25 litre sıvı benzin ile 150 kilometre yol giden bir araba 5 litre sıvı benzin ile kaç kilometre yol gider? Hangi atasözü “ sinirle yapılan davranışların bize zarar vereceği" anlamını taşımaz ? ‘Bitkilerin boşaltım organı ………………………….. dır.’Cümlesini doğru tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? Toplumsal değişme toplumun yapısında izlenebilen ve gözlenebilen değişme iken gelişme, belirli bir alanda ortaya çıkan olumlu değişmelerdir.Buna göre aşağıdaki değişmelerden hangisi gelişme değildir? Hangisi Peygamberlerin sıfatlarından (ortak özelliklerinden) birisi değildir?  I.  Konya’da şeker pancarı tarımının yapılması  II.  Şekerin Konya’da fabrikadan Ankara’ya getirilmesiIII. Yapılan tatlılarda şekerin kullanılmasıYukarıda verilen faaliyetlerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir