S:1

Basit bir elektirk devresinde ampulün takıldığı devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

Basit bir elektirk devresinde ampulün takıldığı devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Duy" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
“Sevinç, umut, toka, heyecan" kelimelerinden bir grup oluşturursak, hangi kelime grubun dışımda kalır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne vardır?   Tutumlu bir aile aşağıdakilerden hangisini yapar? Cacabey Medresesi, dünyada gözlemevi olarak yapılan ilk yapı olma özelliğini taşımaktadır. Gök bilimine büyük ilgi duyan Nurettin Caca tarafından 1271-1272 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Döneminde astronomi yüksekokulu olarak hizmet veren medresenin üç yanına çok ilginç bir şekilde  füzeye benzeyen sütunlar konmuştur. Bu sütunlar, günümüzdeki füzelerin âdeta birer maketidir. Bu sütun düzenlemesinin ise Anadolu Türk sanatında başka bir örneği yoktur. Üstü açık kubbesinin hemen altında, yıldızların incelenmiş olduğu kuyu şeklinde bir havuz ve yapının dışında da bir gözlem kulesi bulunmaktadır. Bu metinde Cacabey Medresesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine doğrudan değinilmemiştir? Katı haldeki bir maddenin enerji alarak sıvı hale geçmesi olayına ne denir? Ezanır üyasında gören sahabi kimdir?  36 misket 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her bir kişiye kaç misket düşer? 95 dakika kaç saat kaç dakikadır? Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanların ortak özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde gözetilmesi gereken hususlarda en az etkilidir? Kurtuluş Savaşı sonunda hangi antlaşma yapılarak bağımsızlığımız kabul edilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi bir takım çalışması örneği olamaz? 5008 – 3449 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazı ile ilgili özelliklerinden değildir?         Aşağıdaki cümlelerin hangisinde“ki” nin yazımı yanlıştır? I. Asırlık çınarların gölgelediği caddeler, eski konsolosluk binalarıyla doludur.II. Cetine, Karadağ’da tarihî dokusuyla dikkat çeken bir kenttir.III. Çünkü Cetine, 15.yy’dan 1946’ya kadar başkentlik yapmıştır.IV. Yugoslavya dönemiyle birlikte bu unvanını Podgorica’ya kaptırmıştı.V. Sakin kentin geniş caddelerinde yer alan eski binalar geçmişin izlerini hâlâ taşımaktadır.Bu cümlelerden oluşturulucak bir paragrafta, cümlelerin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bir bölgedeki biyoçeşitlilik üzerinde etkili olan faktörlerden birisi de beşeri faaliyetleridir.I. Milli parkların sayılarının artmasıII. Tarımda kimyasal gübre kullanımının artmasıIII. Bilinçsiz avlanmanın önlenmesiIV. Sanayide fosil yakıt kullanımının artmasıBuna göre yukarıdakilerden hangileri beşeri faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için yapılacak çalışmalara örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi egemenlik ve bağımsızlık sembollerinden biridir? EŞEK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Bazı taş ve mineraller doğada az bulunduğu için çok değerlidir.Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi daha değerlidir? Dinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hayat ki akıp gider bulanık bir su gibi Korkulu rüyalarla geçen bir uyku gibi... Çabalama... Kabul et bunu olduğu gibi! Hayattan fazla bir şey bekleyenler delidir...Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Kendisi, tümleri ve bütünlerinin toplamı 240° olan açı kaç derecedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvete örnek verilebilir? "Çalışkan anneannem, çeyrek ekmek ile iki zeytini zor yedi." Bu cümlede fiil olan kelime hangi seçenekte doğru verilmiştir? Soğuk savaş döneminde ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelen Türkiye;I. Balkan PaktıII. Bağdat PaktıIII. Avrupa KonseyiIV. NATOörgütlerinden hangilerinin kurulmasında etkili rol oynamıştır? Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi boşlukta nokta kullanılmaz? Aşağıdakilerin hangisinde edebiyatımızdaki ilklerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi yön bildiren ifadelerden değildir ? Sınıfa aldığımız 11 tane balondan hepsi patladı. Geriye kaç balon kaldı? Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasını önleyecek tedbirlerden biri değildir? Tarihte bilinen ilk Müslüman Türk hükümdarı kimdir?  I. KloroplastII. MitokondriIII. RibozomYukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden sonuç cümlesi değildir?  Hangi cümledeki tarihlerin yazımı doğrudur? Soğutucu bir akışkanın sahip olması için gerekli özellikler için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış birden fazla sözcük vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir