S:1

620 yılında Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği, her şeyini paylaştığı eşi ............... (r.anhâ.) ve en büyük destekçisi amcası ...................... vefat etti. Peygamberimiz (s.a.v.) sevdiği bu iki yakınının vefatına çok üzüldü. İslam tarihinde bu yıla ............................. adı verildi.
Yukarıdaki boşluklara ne gelmelidir?

620 yılında Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği, her şeyini paylaştığı eşi ............... (r.anhâ.) ve en büyük destekçisi amcası ...................... vefat etti. Peygamberimiz (s.a.v.) sevdiği bu iki yakınının vefatına çok üzüldü. İslam tarihinde bu yıla ............................. adı verildi.Yukarıdaki boşluklara ne gelmelidir? sorunun cevabı "Hz. Hatice – Ebu Talib – Hüzün yılı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Ayşe Hanım, boş zamanlarında evinde dokuduğu kilimleri nasıl değerlendireceğini düşünürken, komşusu Ahmet Beyin kızından güzel bir teklif alır; kilimler babasının mağazasında satılacaktır. Bu olaya çok sevinen Ayşe Hanım, çalışmalarını daha da hızlandırır.Metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Dünya Standartlar Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizin en kapsamlısıdır? (I) Makine alanındaki ilerlemelerin, işçinin yaşamını daha güç ve daha tekdüze hâle getirdiği doğrudur. (II) Bununla beraber, bu yeni makineler işçilere daha çok boş zaman sağlıyor. (III) Çalışma süresi, bu yüzyıl içinde üçte bir kısalmıştır. (IV) Çok güç isteyen işler makinelere bırakılıyor artık ve makine zaten böyle bir görev için icat edilmiştir.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde metnin ana düşüncesi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlara örnek değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) komşuların birbirlerine olan hakları konusunda verdiği tavsiyelerdendir? Bir havuzun eni 14 adımdır. Boyu ise 23 adımdır. Kaç adım atmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi 1798 ve 5249 doğal sayılarının en yakın yüzlüğe yuvarlanarak toplanmasının sonucudur? Uykunun öğrenmeye yaptığı etkiyi araştıran bir psikolog araştırma denencesini kurarken iki grup oluşturmuştur.Bu deneyde araştırmacının iki grup oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sorunların çözümünde hukukun bize tanıdığı hakları kullanmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye uymaz? Aşağıdakilerden hangisi çocukların haklarından biri değildir? Ülkemizde denizden uzak iç kesimlerde görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin farz olan orucu bilerek ve isteyerek bozduğu taktirde ardarda 60 gün tutmakla sorumlu olduğu oruca ne denir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? Bir elektrik devresi çalışmıyorsa sebebi hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında Mustafa Kemalin savaştığı cephelerden biri değildir? bağırçaySandal Ter Yukarıda verilen kelimelerin hangisi eş sesli değildir ? 5 deste kalemin 12 tanesini arkadaşıma verdim. Kaç kalemim kaldı? Bir problemi doğru olarak çözebilmenin ilk aşaması nedir? Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Zayıf sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfımızla, okul kantini arasındaki mesafeyi ne ile ölçeriz? Filiz : Im bad at playing basketball.Fatih : Me, too. ........................ Örgütsel verimlilik sadece personelin çalışmasıyla değil yönetimin geliştirilmesiyle de sağlanabilir. Bu nedenle yönetimi bir süreç olarak kabul eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın kaç hareketi vardır ? 137nin 36 katının, 4982 fazlasının, 7089 eksiği kaçtır? I. Jant kapağı çıkartılır.II. Kriko ile araç kaldırılır.III. Bijon somunları sökülür.IV. Bijon somunları gevşetilir.V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? Bileşke kuvvet sıfır değilse cisim ..................... kuvvet etkisi altındadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidr? Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aliyenin 3 deste kalemi vardı. 2 düzine kalem de annesi aldı. Aliyenin kaç kalemi oldu? Aşağıdaki seçenekteki sözcüklerin hangileri, aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? ‘‘Basit sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? "Kitap" sözcüğüne hangi ek getirilirse kitap satan kişi anlamına gelir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinin birler basamağında bir sayısı vardır? Hangi cümlede farklı türde bir adıl kullanılmıştır. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir