S:1

14,15,26,37,82,90 sayıların kaç tanesi çift sayıdır?

14,15,26,37,82,90 sayıların kaç tanesi çift sayıdır? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Ece nin okulu ile evinin arasındaki mesafeyi 13 dk 10 sn de yürümektedir. Bu yolu toplam kaç saniyede yürümektedir? Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Hangi öğrenci servis kuralları ile ilgili yanlış bir bilgi vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir? • Tüm dünyada Türk tatlısı olarak bilinir.• Düğünlerde, ziyaretlerde misafirlere ikram edilir.Hakkında bilgi verilen kültürel ögemiz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin fiil kipinde bir zaman kayması vardır? Water ............ if the temperature falls below zero. Babam her ay 4300 TL maaş alıyor. Aylık giyim,fatura, gıda ve ulaşım için 3800 TL harcıyor.Buna göre babam ayda kaç TL birikim yapabilir? Hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Geziye çıkan kişiler; gittikleri yerlere saygı duymaya, oraları anlamaya çalışsınlar seyahatlerinde. Oralarda yaşayan insanları kültürleriyle birlikte değerlendirsinler. Kalacak yer bulabilir miyim endişesine kapılmasınlar. Ayrıca çok param olsun diye beklemelerine de gerek yok. Ceplerindeki az bir miktar para ile yola düşebilirler. Bizim milletimiz oldukça misafirperverdir, onları ağırla- maktan mutlu olur. Yola çıkmak için bir arkadaş bulmayı da beklemesinler; seyyahlık, yalnız yapılan bir iştir.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Sorulardan doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.( ) Gitar, temel ihtiyaçtır. ( ) İstediğimiz herşeyi almak aile bütçesine zarar verir. ( ) Süt aldığımızda garanti belgesi bulunmaz.( ) Sakla samanı gelir zamanı sözü, tasarrufla ilgilidir. Bir sayının 9 katı 1701 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Papağan: Ey şahım, benim de ailem ve kardeşlerim vardır, yurdum Hindistandır. demiş. Size tutsağım. Kuralları unuttunuz, diğer kuşlar gibi özgür olamadım, yıllardır beni kafeste tuttunuz. Yukarıdaki hikayeye göre papağan bir haksızlığa isyan ediyor. Bu durumda kafeste olan papağan için en uygun cümle hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini ifade eder? Umre ibadeti sene içinde ne zaman yapılır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaşma yoktur? Dört yüz iki" sayısının rakamla yazılışı nasıldır? Motosikletin hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenimiz, çocukluk anılarını anlattı. cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangisidir? 'Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki kardan şikayet etmeyiniz'Böyle düşünen biri aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirebilir? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden değildir? "Yüz seksen üç bin iki yüz kırk beş" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangiisidir? Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Mısırdaki Kahire Surları, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir? Aynı periyotta bulunan;X : Alkali metalY : Geçiş metaliZ : Toprak grubu elementT : Halojenelementlerinin atom numaraları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? 55 kg fındık 5 kiloluk poşetlere dolduruluyor. Kaç poşet lazım? (1) Matematik dersinde öğretmen, ödevini yapmayan tek öğrencinin ben olduğumu hatırlattı. (2) Sorumluluklarımı yerine getirerek iyi bir öğrenci olabileceğimi söyledi.(3) Çok utandım. (4) Bir daha böyle bir sorumsuzluk yapmamaya karar verdim.Bu metne göre numaralanmış cümlelerin hangisinde öğrenci kendi düşüncelerinden söz etmiştir? I. Gizli konuşmaII. İlham etmeIII. İşaret etmeIV. Tane tane okumaYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri vahiy kelimesinin sözlük anlamıdır? Nüfus cüzdanı üzerinde, başkalarından farklı olan, sadece size özgü olan bilgi hangisidir? Mısırlılar;• Resimli yazıyı kullanmışlardır• Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlardır• Tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdirVerilen bilgilere göre Mısırlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aldığımız ürünlerin üzerinde TSE damgası bulunmalıdır. Türk Standartları Enstitüsünün kısa adı olan bu damga ne anlama gelir? Aşağıdakilerden hangisi ilk telefonu bulan ve geliştireb kişilere yer verilmiştir.? • Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.• Canlıların doğumundan ölümü- ne kadar geçen süreye denir.• Allahın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından hoşnut olduğu davranışlara denir.Verilenler arasında aşağıdaki- lerden hangisinin tanımı yer almaz? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi tek hecelidir? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa Tarihî kahraman ve siyasi liderlerle ilgili adlar verilebilecek adlardandır? Adele : Do you know the population of Beijing?Sheila: No, I dont.Adele : It is almost 20 million.Sheila: Wow! It is really - - - - . "-lik" eki aşağıdaki kelimelerden hangisine soyut anlam kazandırmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgülü kaldırdığımızda anlam değişikliği olmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir