S:1

Tek bir doğal sayının birler basamağı kaç olabilir?

Tek bir doğal sayının birler basamağı kaç olabilir? sorunun cevabı "1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin özelliği değildir? Destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Çevre kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden hangisi doğrudur? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.Yukarıda verilen Euzü besmelenin anlamı hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? Ceylin 90 günlük tatilin 3/6 sını yazlıkta, 2/6 sını köyde geçiriyor. Ceylin'in kaç gün tatili kalmıştır? Hangi kelimede ünlü uyumu yoktur? "Bugün beraber parkta oyun oynayalım mı?" cümlesinde kaç kelime vardır? Ali dayı taşınırken bir tanesinin yüksekliği 40 cm olan dört tane koliyi üst üste koyuyor. Kolilerin toplam yüksekliği kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir ? 12 ■ sayısı 5 ile kalansız bölünen bir çift sayıdır. Bu sayının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? "Açık" kelimesinin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir. Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki bağın en sağlam olduğu madde haliaşağıdakilerden hangisidir? 3, 7, 4, 6 rakamları ile yazılabilecek ondalık kesirlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bir iç açısının ölçüsü 120° olan düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? 24-2.6=? işleminin sonucu kaçtır? Alahan Manastırı hangi ilimizdedir? Ali asked Barış if he wanted to watch a film with him.Ali to Barış: - - - - ? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar? Plastik tarak, yün kazağa sürtülüp kâğıt parçacıklarına yaklaştırıldığında kâğıt parçacıklarını çektiği gözleniyor.Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (...) Canlı kalıntıları günümüze kadar gelebilir.(...) Mercan kalıntısı fosil olamaz.(...) Dünyanın şekli geoiddir.Verilen ifadelerin D-Y sıralaması nasıldır? Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi tevekkülü ifade eder? Öğretmen: Isıtılan bir maddenin sıcaklık artışı nelere bağlıdır?Melih: Maddenin öz ısısınaTaha: Madenin ilk sıcaklığınaHikmet: Isıtıcının gücüneOnur: Maddenin kütlesineÖğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneşin etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneşin etrafında dolanması sonucu oluşan olaylardan birisi değildir? Mantarlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çevre şartlarından ileri gelen ve sonraki dölleri etkilemeyen, anlının fenotipinde meydana gelen değişikliklere ne denir? Robin : - - - - you at home?Robert : No, I - - - -. 20 + 3² x 12 İşleminin sonucu kaçtır? Tanzimat Fermanında ifade edilen yenilikler toplum hayatını kapsamaktadır. Çünkü yapılan bütün yenilikler bir şekilde toplumu da etkilemektedir. Fermanıniçerdiği yenilikler, halkın hayatta karşılaştığı sorunlara çözüm yolları sunar. Namus, can ve mal güvenliğinin devlet güvencesine alınması, halkın hayatını kolaylaştırmıştır. Devletin maliyesi halktan toplanan vergilerden oluşuyordu. Vergi sistemindeki düzenlemelerle askerlik sisteminde yapılan değişiklikler halkı dolayısıyla toplum hayatını etkilemiştir. Devlet yönetiminde bazı düzenlemeler yapılmış, sistemde büyük ve köklü bir değişime gidilmemiştir.Bu parçada Tanzimat Fermanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz? Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından biri değildir? Çevremizin durumu nasılsa bizde öyle bir kişiliğe sahibizdir. Yani çevremiz kişiliğimizin dışa yansımasıdır. Eğer çevremiz temizse biz de temiz ve düzenli bir kişiyiz demektir. Eğer çevremizi kirli tutuyor ve temizlemiyorsak bizler de pis ve kötü bir kişiliğe sahibiz demektir.Açıklaması verilen söz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öznel anlatım bulunmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır? Uygulama sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren kaç iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir? Resulullah hicret ederken sığındığı mağara önünde yuva yapan iki hayvanın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatır? Ahırın avlusunda oynarken, aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısının işitirdik. cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir