S:1

Hangi sayıların arasına < ifadesi gelir?

Hangi sayıların arasına < ifadesi gelir? sorunun cevabı "957 …… 959" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Tek kişinin konuşmasına, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uzun konuşmaların bütününe denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan, gönüllü halktan oluşan düzensiz birliklere  ne ad verilir? Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi farklıdır?  - - - - do you think about football? Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki çocukların haklarını korumakla görevli kurumdur? “Yaya” ve “Müsellem” adlı birlikleri kuran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına  (D),  yanlış olanın başına  (Y)  harfi yazınız(......)  Haram aylar Zilkade, Zilhicce, Recep, Muharrem’dir.(......)  Peygamber efendimiz gençlik yıllarında Erdemliler Birliği anlamına gelen Darun Nedve’de görev almıştır.(......)  Putlara tapan kimselere “Allah’a ortak koşan” anlamında müşrik  denir.(......)  630 yılında, büyük bir savaştan sonra Mekke fethedilmiştir(......)  İslam öncesi Arapların birbirleri ile savaşmayı yasakladıkarı aylara “haram aylar” denir. İnternet sitelerinde kullanılan bazı uzantılar sitenin türü hakkında bize bilgi verir. Örneğin “com” uzantılı siteler ticari kurumlar için kurulmuş olan sitelerdir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki site uzantılarından hangisi askeri kurumlara ait resmi sitelerde kullanılır?  39 şekerin 7 tanesini anneme, kalanının yarısını kardeşime verdim. Kardeşime verdiğim şeker sayısını bulunuz? Hangi cümlede ÖZNE vurgulanmaktadır?  The trains are - - - - than the buses. 324,167 ondalık gösteriminde 1 rakamının basamak değeri kaçtır?  Cam bardağın özelliği aşağıdakilerden hangisidir? "Dün köyde seni gördüm.” cümlesinde hangi sözcük zamirdir? “tehlike” kelimesine hangi ek getirildiğinde kelimenin anlamı olumsuz olur? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? Selüloz, nişasta gibi bir polisakkarittir. Nişasta insan vücudunda sindirilirken selüloz sindirilemez.Bu durumla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?  Yeşim’in okulu ile evi arası 250 metredir. Yeşim okula gidip eve dönünce toplam kaç metre yol gitmiş olur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarıyla ilgili kuruluşlardan biri değildir? “3576” sayısının onluğa yuvarlanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Hz. Hatice ile evliliğinden olan çocuğu değildir? Aşağıdakilerden hangisi eskiden çocukların oynadığı oyunlardandır? Aşağıdaki sanat metinlerinin hangilerinde yer, zaman, kişi, olay ögelerinin gerçek hayatla ilişkisi daha sınırlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurları “Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yeminlerini yaparlar? Aşağıdakilerden hangisi karşıya güvenli geçiş yerlerinden biri değildir? Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir? İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar? Yararlı cemiyetler hangi kogrede birleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, resmi belgenin paraf edilmesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Kevin : - - - - I borrow your dictionary?Simon : Yes, you may. - Azteklerin Meksika kültürü içinde erimesi- BulgarTürklerinin zamanla Slavlar içinde kaybolmasıVerilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? Atatürk annesinin isteği ile aşağıdaki okullardan hangisine gitmiştir? Atatürk İnkılaplarının amaçları arasında;I. Milli egemenliği sağlamakII. Tam bağımsızlığı kuvvetlendirmekIII. Çağdaş bir toplum oluşturmakverilenlerden hangileri gösterilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yedi heceden oluşur? Aşağıdakilerden hangisi kazalara neden olan sürücü davranışlarından değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi bazı yağ çeşitlerinin düzenleyici olarak kullanılabildiğine örnek oluşturur? Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, aşağıdakilerden hangisini kullanmaları hâlinde kazalara neden olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir