Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
456 < a < 593 eşitliğinde, a yerine hangi sayı gelebilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
456 < a < 593 eşitliğinde, a yerine hangi sayı gelebilir? sorunun cevabı "592" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I-Kişiliğine bağlıII-DokunulamazIII-DevredilemezIV-Kanunla sınırlanamazYukarıda yer alan temel hak ve hürriyetlerle ilgili maddelerden hangisi yanlıştır?  Serinlik etrafı kaplar kaplamaz parklar ve bahçeler çocuklarla doldu.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi bu cümledeki fiilimsiyle aynı türdedir? I. DayanışmaII. SevgiIII. SaygıIV. KavgaYukarıdakilerden kaç tanesi Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinde görülürdü? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden – sonuç” ilişkisi yoktur? “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Aşağıdaki gök cisimlerden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır? Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki soruşturma izni verilenler hakkında hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?  Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre önce Arafat dağında yüz bini aşkın Müslümana yapmış olduğu meşhur konuşmasına ne ad verilir ? Atalarımız: ( ) Fakirlik ayıp değil ( ) tembellik ayıptır. ( ) demişler.Sözündeki ( ) yerlerine hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesine sahip illerimizden biri değildir? Peygamberimizin ilk eşi kimdir ?