S:1

239 sayısının okunuşunda hangi basamak adı yoktur?

239 sayısının okunuşunda hangi basamak adı yoktur? sorunun cevabı "Binler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -lık eki ile anlamı değişen bir sözcük yoktur? İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? Sadece sayı ve birimle ifade edilebilen büyüklüklere ne ad verilir? Ramazan ayında verilmesi vacip olan sadaka hangisidir. İhlâs suresi kaç ayettir? 200 sayısının 1/2' si kaçtır? Lets go for a walk, - - - - ? Işık kaynaklarının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılmasıyla ............ oluşur.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidr? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? 1 sayısının 4 katının 4 fazlası kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır? Bir gün Peygamberimiz ashabıyla birlikte otururken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz: Olsun, o da bir insan değil mi? diyerek cevap verir.Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır? Olayların oluş tarihlerine göre sıralanarak sunulmasına ..............denir. Hacı Bektâş-ı Velînin görüş ve düşüncelerini derli toplu olarak ortaya koyan eserdir. Yüzyıllardır okunan bu eser, tasavvuf düşüncesindeki dört ana kapı kabul edilen şeriat, tarikat, marifet ve hakikati ve bu kapılardan geçildikten sonra çıkılacak merdivenler olan kırk makamı konu alır.Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Lina evlerinde ısı yalıtımı yapılacağını öğrenince hemen bu konu hakkında Fen Bilimleri öğretmeni Egemen Beye danışıyor.Buna göre, Egemen Öğretmen aşağıdakilerden hangisinin evlerde yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarından biri olmadığını söyler? Türkiyeye birçok turist gelmektedir. Çünkü......................................Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir? İslam öncesi Arap toplumunda; güçlüler zayıfları ezer, haklı olan hakkını alamaz, kadınlara da mirastan hakları verilmezdi.Bununla beraber onlarda bazı güzel özelliklere de rastlanmaktaydı.Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arapların sahip olduğu özelliklerden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımlarından değildir? İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikler hangi seçenekte verilmiştir? Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Orada hiçbir kimse herhangi bir haksızlığa uğratılmayacaktır. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar bile olsa getirir, mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. (Enbiya suresi, 47. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? • Elleri dirseklere kadar yıkamak• Yüzü yıkamak• Başı mesh etmek• Ayakları topuklarla birlikte yıkamakBunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır? Kış mevsiminde manavdan hangisi alınmalıdır? Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakyanın savaş yapılmadan kurtarılmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? • İlk gazete Mısırda çıkarılmıştır.• Gazetelerin artması makale türünün gelişmesini etkilemiştir.• Bugünkü anlamda dünyada ilk gazete İstanbulda yayımlanmıştır.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Trablusgarp Savaşından sonra Osmanlı Devletinin İtalya ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? • Aşar vergisi kaldırıldı.• Tarımda makineleşme için teşvikler verildi.• Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi verildi.Türkiyede yukarıdaki gelişmeler hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cephelerden hangisi Osmanlının açtığı cephedir? Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ____ , ezan okuyan kişiye ise ________denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? We cant go there on foot - - - - it is a long way from here. Aşağıdakilerden hangisi tehlike oluşturmaz? Kate : Why are some people into extreme sports?Sinan : Because they love adrenalin and - - - -. Hangisi kınama gerektiren bir fiil değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır? Kavimler Göçü sonrasında kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi su çekme özelliğine sahip bir maddedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir