S:1

Atatürk, Hatay sorununun çözümü ile uğraşırken konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür.
Atatürkün izlediği bu politika, Türk dış politikasının;
I- Bağımsızdır.
II- Barışçıdır.
III- Hukuka bağlıdır.
IV- Millî güce dayalıdır.
esaslarından hangilerine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir?

Atatürk, Hatay sorununun çözümü ile uğraşırken konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür.Atatürkün izlediği bu politika, Türk dış politikasının;I- Bağımsızdır.II- Barışçıdır.III- Hukuka bağlıdır.IV- Millî güce dayalıdır.esaslarından hangilerine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir? sorunun cevabı " II - III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
I. Kız KulesiII. İstanbul BoğazıIII.Belgrad OrmanıIV. Dolmabahçe SarayıYukarıda verilen unsurlardan doğal olanlar hangi seçenekte birarada verilmiştir? Doktorların yazdıkları ilaçları almak için ........gideriz.Bu cümlede noktalı yere hangisi yazılmalıdır? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre İl genel idaresinin başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Kate : - - - -?Sam : They are delicious. Yagis, nem ve sicaklik dogal sistemlerde cografyanin hangi alt dali tarafindan incelenir? Bu işe başlıyorum, akşama kadar bitireceğim. cümlesindeki fiillerin zamanı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Çeşitli araçlarla insanların birbirlerinden haber alıp vermelerine ne denir? Toplantıda üyelerden bir ya da birkaçı tarafından bir "sorun"un çözümü için başkanlığa iletilen görüşe ne denir? Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi özelliğine sahip değildir? Ayşe : I study English regularly but I cant improve my speaking and listening skills. What can I do to improve my English? - - - - ?Lewis: You should watch films in English with English subtitles. Aşağıdaki durumlardan hangisi Müminler birbirini sevmekte, birbirine şefkat göstermekte ve korumakta, herhangi bir organı rahatsız olduğunda diğer organları da bu yüzden uykusuzluğa ve hummayatutulan bir vücut gibidirler. hadisine aykırıdır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir ? Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda yönetim alanında yapılan ıslahatlardan biri değildir? Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde... Aç tavuk düşünde darı görürmüş; hastalar der- sen narı görürmüş; ben de ben olalı her gece sarı görürüm.Bu parça masalın hangi bölümünden alınmış olabilir? Aşağıdaki ulaşımaraçlarının hangisi daha fazla insan taşır? Aşağıdakilerden hangisindeki 7 rakamının basamak değeri en büyüktür? Ekonomide çalışmak isteyen herkese iş alanı sağlanması, var olan kaynakların tam ve etkili şekilde kullanılması, ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisini açıklamaktadır? Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? I. Konuşmak II. Gülmek III. Aklından başka şeyler geçirmekIV. HapşırmakNamaz esnasında yapıldığı durumlarda namazı bozan davranışlar hangisinde doğru verilmiştir? • Sanat şahsi ve muhteremdir. ilkesiyle hareket ettiler.• Dilin, edebiyatın ve bilimin ilerlemesine katkı sağlaması gerektiğini savundular.• Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek istediler.Özellikleri verilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir? Bakamıyorum eyleminin olumlusu aşağıdakilerden hangisidir? Boş kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? T.C. Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tüm insanların en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Erak denilen ağaçtan yapılan ve diş temizliği için kullanılan fırçaya ..................... denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen yerlerden hangisinde birim alandaki terlemeyle atmosfere karışan su buharı miktarı daha fazladır? Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının seçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ben,yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu bilirim.Çünkü ben .................... ve.......................bir varlığım.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık anlamı veren deyimdir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin adaletli olduğunu gösteren davranışlarından biridir? Sofra tuzu olarak bilinir. Tereyağı ve margarin üretiminde kullanılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberlerin aşağıdaki sıfatlarından hangisi onların ilahi mesajı iletme görevlerini ifade etmektedir? Hayatta, yapabildiğim sürece resimle uğraşmaya çalışacağım. Bunu da çok keyif aldığım için yapıyorum. Resim yapmak ikinci bir yaşam alanı doğuruyor bana. İnanın bu yaşam alanı gördüğüm, bildiğim her şeyden çok daha hayat dolu benim için.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine ce- vap vermek amacıyla yazılmıştır? Sıcaklık ölçmede hangi alet kullanılır ? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir? 5x – 7 = 4x + 10 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir