S:1

Taban çevresi 17cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 10cm ise yan yüzey alanları toplamı kaçtır?

Taban çevresi 17cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 10cm ise yan yüzey alanları toplamı kaçtır? sorunun cevabı "170" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
47- 54 – 61 - ….- 75 örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Soru: “Where does she work?”Cevap: “She ………… at company.” Noktalı yere ne gelmelidir. Nurhak Dağı hangi ilimizdedir? Bir problemi doğru olarak çözebilmenin ilk aşaması nedir? Aşağıdaki hangi dizede ulama vardır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki  cümlelerden  doğruların  başına ( D ) ,  yanlış  olanların  başına ( Y )  yazınız.(....) Kur’an-ı Kerim’de 25  peygamberin ismi geçmektedir. İlk  Peygamber  Hz. Adem,       (....)  Son  Peygamber ise  Hz. Muhammed (sav)’ dir.(....) Peygamberleri diğer insanlardan ayıran en temel özellikleri,  melek  olmalarıdır.(....) Cuma  ve  Bayram  namazlarında  İmamın  Minbere  çıkarak  dini  bilgiler  vererek yaptığı  konuşmaya Hutbe  denir.(....)  Müslümanların  namaz  kılmak  ve  ibadet  yapmak  için   toplandıkları  binalara  Cami  denir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır?  Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin İtalya ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu oyuncularından biri değildir? Ben, Kocaeli’nin güzel çehresini çok seviyorum.”  Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü,             aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralandırılmıştır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? Bir terzi elindeki 16 m kumaş ile iki elbise dikebilmesi için 4 m daha kumaşa ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu terzi aynı elbiseden 5 tane dikmek için kaç metre kumaş kullanır?  250 kuruştan 50 kuruş çıktığında geriye kalan para ile ilgili hangisi söylenemez? Atatürk’ün ilk askeri görev yeri neresidir? Semih okula gitmek için önce otobüse bindi, iskeleye kadar gitti. Buradan vapura binerek karşıya geçti. Sirkeciden trene binerek okuluna vardı.Semih yolculuğu boyunca hangi ulaşım yolundan  yararlanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım  Merkezini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir? He will be ……. as a policeman.  Mıknatıslar hangi maddeyi çekebilir? 3x+y+12=0  doğrusunun eğimi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önlemek amacı ile yapılmıştır?I. Fabrika bacalarına filtre takmakII. Suni gübre kullanımını artırmakIII. Sıvı atıkların arıtılmasını sağlamak Doğuya doğru yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir?  Çok severiz biz okulu, Kitabımız bilgi dolu.Okur, yazar her Türkoğlu Yükselmenin budur yolu.Biz okullu çocuklarız, Hem çalışır, hem oynarız.Hasan Âli YücelBu şiiri, aşağıdaki belirli gün ve haftalardan hangisinde okuyabiliriz?  "İnsanların sahip olduğu haklar hukukla korunmaktadır." Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden birisi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi insanın temel haklara sahip olabilmesi için gerekli olan koşuldur?  “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kimsedir.”Yukarıda verilen hadis-i  şerifte, İslam’ın ahlaki prensiplerinden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır? Oynadığımız oyunlarda kural olmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır? Gazneli Sultan Mahmut, İslam dinini yaymak için aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine 17 sefer düzenlemiştir? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Suriye Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı ’dan çağrılarak 13 Kasım 1918 ‘de İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğazda demirlemiş İtilaf donanmasını görünce “Geldikleri gibi giderler” demiştir.Mustafa Kemal’in bu sözü O’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisini ön plana çıkarmaktadır?   İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilmişti. Ardından İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar Anadolu’nun farklı yerlerinde işgal hareketlerine girişmişlerdi. Osmanlı yöneticileri işgallere karşı çaresizlik içinde bulunuyorlar, galip devletlerin insafına sığınmaktan başka yapacak bir şey kalmadığına inanarak onlarla iyi geçinmek gerektiğini düşünüyorlardı.Bu metinde “Mondros Ateşkes Antlaşması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır? 150 TL'lik bir ayakkabıya % 40 'lık indirim yapılıyor. Ayakkabıya yapılan indirim tutarı kaç TL'dir? XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlayan yer aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’nın katmanları dıştan içe doğru hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır? İslam’ın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allah’a ulaşma yoludur.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların doğada bulunanı kullanılabilir hale getirmesine ---- denir. Bunların ihtiyacı olanlara ulaştırılmasına   ---- denir. Bunların insanlar tarafından kullanılmasına  ---- denir.Yukarıda verilen boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Mustafa Kemal’in çok partili hayata geçilmesini istemesinde;I. Hükümet çalışmalarının denetlenmesiII. Ülkeyi ilgilendiren konularda çözüm yollarının bulunmasıIII. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesidurumlarından hangilerini amaçlamaktadır?  (-3) - (-4) + (-3) + (+2) - (+1) işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir