S:1

Bir elektrik devresi çalışmıyorsa sebebi hangisi olabilir?

Bir elektrik devresi çalışmıyorsa sebebi hangisi olabilir? sorunun cevabı "Anahtar kapalı olabilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hangi davranış görgü kurallarıyla ilgili değildir? Bir canlının yapıları basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının birden fazla tamlananı vardır ? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Osmanlı Devletinin Ankara Savaşını kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? 200+ 19,985 + 1,87 = ? İNKILABIN ADIMiladi takvimin, uluslararası saat ve rakamların kabulü, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesiGEREKÇESİOsmanlı toplumunda kullanılan takvim,saat, rakam ve ölçüler diğer milletlerinkullandıklarından farklıydı. Hatta ölçüler ülke içinde bölgeden bölgeye, şehirdenşehire bile değişiklik gösteriyordu.Aşağıdakilerden hangisi, diyagramda adı ve gerekçesi belirtilen inkılabın onuçlarıarasında yer almaz? Canlıların kayaçlar içinde taşlaşmış olarak kalan kalıntılarına ne ad verilir? Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklerin doğurduğu haldir.Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir? 10dan başlayarak ileri doğru onarlı sayarsak 5. sayı kaç olur? Isıtma, yüksek basınç ve asit gibi etkenler ile proteinlerin yapısının bozulmasına denatürasyon denir.Buna göre aşağıda verilen besin çiftlerinden hangisinin denatürasyon oranı diğerlerine göre daha fazladır? Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme... (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayet ibadetle ilgili temel ilkelerden hangisine kanıt oluşturur? Sübhaneke duasının namazda ne zaman okunması gerektiği hangi şıkta doğru verilmiştir? Bir tepkimenin hız sabiti (k)niI. SıcaklıkII. KatalizörIII. Temas yüzeyiniceliklerinden hangileri değiştirilebilir? 75 cm uzunluğundaki lastik her iki ucundan 70 mm uzatılıyor. Lastiğin uzunluğu ne kadar olur? Çalışan vatandaşların gelirlerinin bir kısmını devlete vermesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir? İslamın şartlarından biri de namaz kılmaktır. Müslümanların bir günde kaç vakit namaz kılması gerekir? Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin Asnadolu Uygarlığına katkılarından biri olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur? Yıldırım Bayezıd, hangi Türk beyliğinin Bizansla ittifak yapması üzerine İstanbulu kuşatmıştır? Osmanlı toprak yönetiminde uygulanan Tımar Sisteminin işleyişinde görevli olan tımarlı sipahi, bulunduğu bölgede devletin kanunlarını da uygulardı.Parçada, Tımar Sisteminin hangi alanda rol oynadığına vurgu yapılmaktadır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde vurgu farklı bir hecededir? ​Yüce Allahın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirler ve bu emirleri içeren sayfalara ................................... denirYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Her çeşit besinden düzenli olarak ve yeteri kadar yemeğe ................ beslenme denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir sınıfta 15 sıra vardır. Bu sınıftaki öğrenciler 12 sıraya üçerli, geri kalan sıralara ikişerli oturduklarına göre sınıfın mevcudu kaçtır? Samsun ile İstanbul arası 180 TL olan otobüs biletinin fiyatı %5 artış yapıldığında biletin yeni fiyatı kaç tl olur? çalmak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir müzik aleti kullanabilmek anlamındadır? Geyik dağdan dağa atlarken güzel,Nar dalında diş diş çatlarken güzel,Kestane mangalda patlarken güzel,Kişilik güzelliğin esasından.Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlükten çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir davranıştır? 30 ÷ 5 = 18 - .... eşitliğinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerden hangisi bir yön değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan yargılardan oluşan anlatıma ne ad verilir? 45 kilogram şeker bulunan çuvalımız var. Bu çuvaldaki şekerleri 3 kilogramlık torbalara koymak istiyoruz. Kaç torba gereklidir? Bir işçi günlüğü 75 liradan 30 gün çalışırsa kaç lira kazanır? 750 kişilik bir okulun tamamı bahar pikniğine gidecektir. Her servis aracı en fazla 30 kişi alabildiğine göre kaç araç gereklidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir