S:1

Hangi sözcük çifti anlam bakımından farklıdır?

Hangi sözcük çifti anlam bakımından farklıdır? sorunun cevabı "Temiz – pek cevap a " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Hi, Im Jeremy. In our family everyone has some responsibilities. We always share the daily chores at home. I must water the flowers in the garden. I like it because I love being outdoors. My brother Robert is responsible for taking out the garbage. He hates doing it but he always does it. Doing the grocery shopping is my fathers duty. My mother cooks the meals and does the laundry. Also, she has to wash the dishes and my father helps her with that. I think we all should help each other with the chores because sharing the responsibilities means respecting each other.Jeremy spends some time in the garden because he - - - - . Aşağıdaki çevirmelerden hangisi doğrudur? Hz. İbrahim eşi Hz. .................. 'i Allah'ın emri ile Mekke'ye Kabe'nin yakınlarında çorak (tarıma elverişli olmayan) bir araziye bırakmıştır. Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelmelidir? Kuran-ı Kerimin Allah tarafından korunup günümüze kadar bir değişikliğe uğramadan geldiği mesajını veren ayet aşağıdakilerden hangisidir? Erenin sağ kolu Güneşin doğduğu yönü gösteriyorsa önü hangi yönü gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ma, -me ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır? Kasım boşa yanan lambaları kapatıyor.Yeliz elini yıkarken suyu az açıyor.Uğur musluğu açık bırakıyor .Kim okulun kaynaklarını tasarruflu kullanmıyor? "rectangle" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? Peygamberimizle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? I. Maddenin kimyasal yapısı değişir.II. Cam çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.III. İki madde arasında atom alış-verişi ile gerçekleşir.Sürtünme ve elektriklenme olayı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? -Türk ordusu silahsızlandırılıp terhis edilecek.-İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek durumlarda işgal hakkı olacak.İtilaf Devletleri yukarıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine göre asıl neyi amaçlamıştır? III. Selim Döneminde Paristeki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış ve Fransız kadınlar Osmanlı kadınlarının kullandığı başlı- ğa benzer başlıklar kullanmışlardır.Bu olay Osmanlı Devletinin Fransız toplumuna hangi alanda etki ettiğine kanıt olarak gösterilebilir? Emel 'in iki düzine silgisi var. Bu silgilerin 5 tanesini kaybetti. Geriye kaç silgisi kaldı? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte ilk sayfalarda aranır? Karşımda, bin metre aşağıda İskenderun Ovası, soluk almaya hâli ve niyeti olmadan güneş altında dümdüz yatıyor. Aşağısı bana bir seyahat romanındaki Afrika çölünü andırıyor.Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğrudan incelediği konulardan değildir? - - - - Black Sea is the home of many creatures. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? 7, 4, 12, 9, 27, 23, 72 Yukarıdaki sayı dizisindeki kurala göre örüntüyü bozan sayı hangisidir? Hangi mezhepte kan abdesti bozar? Sümeyye 2 dakikada 240 sözcük okuyor. Buna göre Sümeyye 20 saniyede kaç sözcük okur? Aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle, millî kültürün korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır? I. Düzyazıyla yazılan eserlerin yanında dinî törenlerde söylenen şiirler de görülür.II. Ürünler, Göktürkçe ve Uygurca verilmiştir.III. Ağır bir dil ve sanatlı bir söyleyiş vardır.IV. Nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür.V. Uygurca yazılan eserlerde Mani ve Buda dinlerinin etkisi görülür.Yazılı Dönem ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Kümeste 18 tane tavuk, tavukların yarısı kadar horoz var. Kümeste kaç tane tavuk ve horoz vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daral- masına uğrayan bir kelime kullanılmıştır? Değerler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini, cümledeki anlamlarını ve durumunu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) söz ve davranışlarında dengeli bir insan olduğuna örnektir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Heterozigot A Rh + kan gruplu bir kadınla, heterozigot B Rh – kan gruplu bir erkeğin evliliğinden 0 Rh – kan gruplu bir kız çocuğunun olma olasılığı nedir? Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilemez? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda savaşlar nedeniyle ülke nüfusu azalmış, üretim durmuş, ekonomi oldukça kötü bir duruma gelmişti. Halkta yeterli sermaye birikimi yoktu. Bu sorunların mutlaka çözülmesi gerekiyordu.Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasını bir zorunluluk hâline getirmiştir? Karşıt anlamlı sıfatlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kevser suresindeki kevser kelimesinin anlamlarından biridir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre; Bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri hangi tariften itibaren geçerlidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir