S:1

Anı-hatıra sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangisidir?

Anı-hatıra sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangisidir? sorunun cevabı "Eş anlam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hakan Bir taşı içinde 450 mL su bulunan dereceli silindire atıyor. Dereceli silindirdeki su seviyesi 540 mL olduğuna göre hangisi doğrudur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? İnsanların ihtiyaç duydukları her şeyi, her zaman kendi kendilerine elde etmeleri mümkün değildir. ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözü ile de belirtildiği gibi insanlarla yardımlaşarak hareket etmek işlerimizi kolaylaştırır, üstelik insanlar ara- sındaki duygusal bağları da güçlendirir.Verilen metin aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sınıf yönetiminin özelliklerinden biri değildir? 16.yyda Güneş merkezli sistemi gündeme getirerek Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin Ben Abdullah bin Cüd'annin evinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslamda böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim dediği, gençlik döneminde haksızlığa uğrayanlara destek olmak için kurulan birliğin adı aşağıdakilerden hangisidir? Türk ordusu Sakaryada düşmanı bozguna uğrattı. cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? Pek yakında tüm dünyada tek bir dilin konuşulacağı gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hâlihazırda uluslararası hukuk, ticaret, ulaşım, bilim ve sanat alanlarında İngilizce ön plandadır. Bunun doğal sonucu olarak tüm ülkelerde aileler çocuklarının İngilizce öğrenmeleri için bir servet harcıyor. Ulus devlet kuramamış toplulukların konuştuğu yerel dillerin hızla eriyip gittiğini, ulus devletlerde konuşulan dillerin ise gerilediğini ve yozlaştığını görüyoruz.Bir sempozyum bildirisinden alınan bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır? Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir? Atatürkün mezarı Anıtkabir yaptırılana kadar nerede kalmıştır? Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevr Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Osmanlı Devleti savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir? Alfa ve beta bozunması yapan bir çekirdek uyarılmış durumdan kararlı hâle geçmesi için enerjisinin bir kısmını foton hâlinde yayınlar.Bu yayılan enerji paketlerine ne ad verilir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır? Mum : Could you give milk to the cat?Boy : Mum, I am sorry. We dont have - - - - milk to feed the cat. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması vardır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri olamaz? Aşağıda verilen varlıklardan hangisi uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösteren uyku halindeki canlılara örnek olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? eşeğini Nasrettin kaybetti HocaYukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda ilk sözcük hangisi olur? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz(.....) İnsanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır. (.....)Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(.....)Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(.....) İnsan, bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. (.....) Karşılaştığımız sorunlara birbirimize zarar vermeden ortak çözümler bulmalıyız. Yeni kimlik kartlarımızda bulunan akıllı kart olarak da adlandırılan çipin adı nedir? Wear a ......................... on your legs.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kazanılmış haklara saygı ilkesi Devletin hangi niteliğinin gereğidir? Nazlı, yüksek bir tepeye çıkıp köyünü seyretti.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Mount Everest is the - - - - mountain in the world. "Ana yönlerin dışında kalan yerleri bulmamıza yarayan ve ana yönlerin arasında olan yönlere...................denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zamanı gösterir? Saat 15.00de uyuyan Mesude saat 19.00da uyanmış. Mesude kaç saat uyumuştur? The students havent finished the exam - - - -. Hz. Muhammedin (sav.) Medineye hicreti sırasındaki yol arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İP Adresine doğru bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisi Garip akımı sanatçılarından biridir? 4 Eylül 1919da toplanan Sivas Kongresinde 16 kişilik bir heyet seçilmiş ve bu heyet 27 Aralık 1919da Ankaraya gelmiştir.Temsil Heyetinin Ankaraya gelme nedenleri arasında; 1- Ankaranın coğrafi konumu2- Ulaşım imkanlarının fazla olması3- Batı cephesinin merkezi olmasıgibi sebeplerden hangileri vardır? Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için abdestli olmak gerekir? '' Nose'' kelimesinin türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi ülkemizde görülmez. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir