S:1

Kenar uzunluları 2 m ve 4 m olan bir banyonun zemini fayans ile kaplanacaktır. Fayansların m2‘si 52₺ olduğuna göre bu işlemi yaptırmak için kaç para gerekir?

Kenar uzunluları 2 m ve 4 m olan bir banyonun zemini fayans ile kaplanacaktır. Fayansların m2‘si 52₺ olduğuna göre bu işlemi yaptırmak için kaç para gerekir? sorunun cevabı "416" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Anne II. ÖğretmenIII. Polis IV. ArkadaşV. TeyzeSevim Hanım, yukarıdaki hangi iki rolü aynıanda üstlenemez? Hangi davranış sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olmaz? Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zamanı gösterir? Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde görülmemiştir? '' Station '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdaki cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti savaşmamıştır?  Yeni Taş (Neolitik) Çağı’nda mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanların, ovalara ve su kenarlarına inerek yerleşik hayata geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Verilenlerden hangisi çocuk haklarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretimde plan yapmanın faydalarından değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin bildirdiği iş kesin olarak yapılmıştır? Futbol sahasının zemini 1m2 lik çim rulolar ile kaplanacaktır. Bu saha uzun kenarı 100m , kısa kenarı 40 m olan bir dikdörtgen şeklinde olduğuna göre kaç tane çim rulosu gerekir? Osmanlı Devleti’nin savaştığı aşağıdaki cephelerden  hangisi I. Dünya Savaşı’nda Bulgaristan’ın İttifak bloğunda savaşa katılmasında etkisi olmuştur?       “Ey insanlar! Sizden önceki milletler, aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf, güçlü biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim ki, bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım.”Bu hadis, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ile ilgili yanlış bir bilgidir? “Ben, Şehitkamil Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, ninem ve kardeşimle beraber yaşıyorum.”Metne göre aşağıdakilerden hangisi Melike’nin üstlendiği rollerden biri değildir? Your balcony is bigger - - - - ours. “Çağatay, yüzme müsabakasında birinci oldu.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Muharrem ayı ile ilgili bir kavramdır? 2015 Yılı  -- 39.000 TL Kâr2016  Yılı --  18.500 TL Zarar2017  Yılı --  20.300 TL Kâr2018  Yılı --  16.750 TL ZararYukarıda bir şirketin 4 yıllık kâr-zarar durumu gösterilmiştir. Bu şirketin 4 yıl sonundaki kâr-zarar durumu nasıl olur? ”Kapımı çalıp durma ölüm        Açmam ,        Ben ölecek adam değilim        Bunca yıldır yoldaşımdır bulutlar        Sıkılırım;        Kuşlar cıvıldamasa dallarında        Yemişlerine doyamadığım ağaçların”Yukarıda şiirde şairin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?      Bir bölme işleminde  bölen 18, bölüm 28, kalan 9 ise bölünen kaçtır? Pamukkale hangi ilimizdedir? Düşüncelerimiz  birbirinden kopuk olursa ne istediğimizi iletemeyiz. İstekler net olmazsa karşımızdakiler ne yapacağını bilemez. Böylece anlaşmazlık doğar. Kırgınlıklar, kavgalar, kinler bitmek bilmez.          Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? Bir doğru açının içinde kaç tane dik açı vardır ? Aşağıdaki ifadelerden hangisi pillerle ilgili yanlış bir bilgidir? “Bütün insanlar ölümlüdür. Ali de bir insandır. O hâlde Ali de ölümlüdür.”Bu önerme aşağıdaki metotlardan hangisine örnek oluşturur? Peygamberimiz bir sözünde “En iyi ev, içinde yetime iyilik ve yardım yapılan evdir. En kötü ev ise içinde yetimin itilip kakıldığı evdir” buyurmuştur.   Bu sözü ile peygamberimiz bizlere hangi güzel davranışı öğütlemektedir?  Milliyetçilik ilkesi 24 Anayasasına ne zaman girmiştir?  Yurdumuzun orman bakımından en zengin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Tespit edilen sorunun en uygun çözümü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savası döneminde Kuva-yi Milliyeciler tarafından çıkarılan isyandır?  “Kemal, okula geç kaldı.” cümlesinde “Kemal” kelimesinin yerine aşağıdaki zamirlerden hangisi yazılabilir? Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? Kur’an-ı Kerimin ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangileridir? Efendimizin Taif yolcuğunun dönüşünde dinlendiği yerde Müslüman olan Hıristiyan kölenin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuçilişkisi vardır?A) Harman yerinde doğmuş, çocukluğu daköyde geçmişti.B) Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarınauymuştu.C) Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarıkesilmişti.D) Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti. Sanat felsefesi, sanat eserleriyle ilgili kavram ve problemleri çözümler. Estetik ise geniş anlamda tüm nesnelerde varolan güzellik ile ilgilenir.Buna göre, estetiği sanat felsefesinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir