S:1

Aralarında asal olan a ve b sayılarının oranı 5/7 ‘dir. a+b işleminin sonucu kaç olabilir?

Aralarında asal olan a ve b sayılarının oranı 5/7 ‘dir. a+b işleminin sonucu kaç olabilir? sorunun cevabı "48" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kullanılmaz? I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekII. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekIII. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmekIV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi emanet kavramıyla yakından ilgili değildir? Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmuşlardır? Aşağıdakilerden hangisi kahramanları canlı ve cansız varlıklar olan, ders veren olay yazısıdır? - - - - in the past, but I havent got a car now. (-81) : (+9) . (-3) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Bilinçli bir tüketici hangi davranışı yapar? Hangisinde sayı sıfatı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi tanım cümlesidir? I. Çalışma masasında sürekli eğilerek ders çalışmak.II. Ağır eşyalar taşımak.III. Düzenli spor yapmak.IV . Isınma hareketi yapmadan egzersize başlamak.Verilen bilgilerden kaç tanesi iskelet ve kas sağlığını olumsuz etkiler ? Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu çifttir? Powerpointte metinler nereye yazılır? Aşağıdaki kurallardan hangisi yazılı kurallardandır? I-Küçük olanın büyük olana selam vermesi II-Araç üzerinde olanın yürüyene kadar selam vermesi III-Sayı bakımından az olan topluluğun çok olana selam vermesiYukarıda ki ifadelerden hangileri selamlaşma adabına uygundur? Aşağıdakilerden hangisi elektrik akım kaynaklarından değildir? İstanbuldan havalanan uçak Ankaraya indi. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? (1) Bazı insanları memnun etmek pek kolay değildir. (2) Kırk yıl sırtında taşısan ve bir kerecik yoruldum desen, kırk yıllık emekler unutulur. (3) Ancak herkes de böyle olmayabilir.(4) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırını sayanlar da vardır. (5) Bu nedenle bir insanın davranışını herkese genellemek doğru değildir. (6) Demek ki, insanlar üç aşağı beş yukarı, benzer anlayıştadır. Bu paragraftaki hangi cümle, anlam yönünden diğerleriyle çelişmektedir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimiz için kullandığımız ürünlerden değildir? Ev işlerinde annene yardım ediyor musun( ) Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? Birler basamağı 4, onlar basamağı 3, yüzler basamağı 6 olan sayının en yakın onluğa yuvarlanışı hangisidir? Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir? Aşağıdakilerden hangisine bakarak yönümüzü bulamayız? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının kullandığı yaklaşımlardan değildir? "Onlar üçüncü katta oturuyor" cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Yanmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Karagöz ve orta oyununda binlerce yıllık yolu katedip bize ulaşan onca ulusun ve insanın ürettiği güzelliklerin nefis bir birleşimini görüyoruz. Bu çarpıcı oluşum nasıl olur da oyunlarda dikkate alınmaz? Nasıl olur da bu yönün farkına varılamaz? Alman Profesör Carl Ebert diyor ki ‟Sizin Karagöz ve orta oyunu gibi ulusal hazineleriniz var. Bunlara dayanarak ulusal tiyatronuzu kurabilirsiniz.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangileri kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi en fazla göç alan illerimizden biri değildir? Hristiyan inanç sistemindeki baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi hangi kavramla ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi Anne-babamıza karşı görevlerimizden değildir. Çevresi 20 cm olan karenin alanı kaç metrekaredir? 12, 19, 18, 25, 24, 31, m, nYukarıdaki örüntüde m ve n yerine hangi sayılar gelir? Yayalara yanan yeşil ışık hangi anlama gelir ? Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin, Bizans İmparatorluğu ile doğrudan bir ilişkisi olmamıştır? Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan Anadolunun da elden çıkabileceği anlamına gelir? Tıp Bayramı ne zaman kutlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır? Toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunludur? - I. Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır. II. Çok gezen, çok okuyandan daha iyi bilir. III. Ülkemizde ilköğretim zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. IV. Uçak bir ulaşım aracıdır.Yukarıdakilerden hangisi bir görüştür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir