Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
8a+15 cebirsel ifadesine a= -2 olduğunda değeri kaç olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
8a+15 cebirsel ifadesine a= -2 olduğunda değeri kaç olur? sorunun cevabı "-1  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir kütüphanedeki aynı kalınlıktaki 2 354 ansiklopedi, eşit ölçüdeki her biri en fazla 23 ansiklopedi alabilen raflara yerleştirilecektir. Buna göre tüm ansiklopedileri yerleştirebilmek için en az kaç rafa ihtiyaç vardır? Mondros Ateşkesinin bazı maddeler şunlardır;- Osmanlı ordusu terhis edilecek- Orduya ait silahlar, itilaf devletlerinin emrine verilecek- Haberleşme ve ulaşım araçları itilaf devletlerinin denetimine verilecek- İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekAntlaşmanın bu maddelerine göre Osmanlı Devletinin içine düştüğü durumu, aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?   Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türünde kaleme alınmıştır? 5. sınıf öğrencisi Ayşe süreli bir bilimsel yayın takip etmektedir. Bu yayını takip etmesinin Ayşe’ye en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi “metin”ile ilgili bir özellik değildir? Trablusgarp savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? İslam’a çağrının yaygınlaşmaya başladığı dönemde müşrikler zayıf ve fakir Müslümanlara yaptıkları baskıyı arttırdılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber bazı Müslümanların Hz. Osman liderliğinde- - - -  hicret etmesine izin verdi.  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır? Aşağıdakilerden hangisi taklidi imanın tanımıdır? Yasemin’in yaşı 9, babasının yaşı Yasemin’in yaşının 5 katıdır.10 yıl sonra Yasemin’in ve babasının yaşlarının toplamı kaç olur ?