S:1

Dinimize göre uygun olmayan davranışları yaparsak ..................işlemiş oluruz.
Buna göre cümledeki boşluğa ne yazılmalıdır.

Dinimize göre uygun olmayan davranışları yaparsak ..................işlemiş oluruz.Buna göre cümledeki boşluğa ne yazılmalıdır. sorunun cevabı "Günah  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İnsanların yaptığı tüm işleri kaydetmekle gö- revli melek aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamberin ilk cuma namazını kıldırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcük değildir? Aşağıdaki kongrelerden hangisi ulusal bir kongredir? Ham madde > Üretim > ? > TüketimYukarıdaki diyagramda ? yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Bakteri konjugasyonu için;I. Birey sayısında artış olmaz.II. Karşılıklı gen aktarımı vardır.III. Genetik çeşitlilik gözlenir.verilenlerden hangileri yanlıştır? Sıranın boyunu Duygu 5 karış, Ömer 6 karış ve Burak 4 karış ölçmüştür.Hangisinin karışı en uzundur? Aşağıdaki durumların hangisinde kuvvetinbirimi doğru ifade edilmiştir? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? ...................... yılını tamamlamış Devlet memurlarına istekleri halinde memuriyet süresi içinde ve bir defada kullanılmak üzere 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir.Yukarıdaki boşluğa hangi rakam gelmelidir? "Annem kardeşimle size gitti." cümlesinde adın yerini tutan sözcük hangisidir? Sıcak iklim bitkisidir. Dokuma sanayisinin temel hammaddesidir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak üretilir.Özellikleri verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinde, Divan-ı Hûmayunun üyesi olan kazasker,medreselerin kontrolü, kadıların tayini ve yargı işlerini yürütüyordu. Kazasker in günümüzde, Bakanlar Kurulu ‘ ndaki karşılığıaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir ? ‘‘18 sayısı kaç onluk, kaç birlikten oluşur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eser kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? I - - - - able to drive to work, because my car was broken. Bir müminin ramazan ayının son on gününü mescitte ibadet ederek geçirmesine ne ad verilir? I. Fıkıh, İslam hukukudurII. Tefsir, Kuran-ı Kerimi açıklayan ve yorumlayan bilimdirIII. Tasavvuf, Allahı tanımayı ve ona kalp yoluyla yakınlaşmayı amaç edinirİslami bilimlerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bir kelimenin doğru yazılıp yazılmadığını hangi kaynaktan öğreniriz? Oğuzların "Kayı", "Bayat", "Alka Evli" ve "Kara Evli" boyları, aşağıdaki Oğuz kollarından hangisine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi melek kelimesinin toplumumuzda ifade ettiği anlamlardan biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime grubu cümlenin öznesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıklarından biri değildir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar, sadece özel okullarda ücretli ders verilebilir? Kimi insanlar, nerede konuşursa konuşsun ben diye söze başlar. Hep ne yaptığını yapacağını anlatır. Kendisi gibi düşünmemeyi de cahillik olarak yorumlar. Şöhretliyse iyice ipin ucunu kaçırır, ısrarlı ve kırıcı olur.Parçada tanıtılan kişide aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A: How about going to the cinema?B: I cant. - - - - Vitaminlerle ilgili;I. Bitkilerde fotosentez reaksiyonları ile doğrudan üretilebilirler.II. Bazı vitamin çeşitleri hayvanlarda öncül maddelerden dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilir.III. Bazı vitamin çeşitleri proteinlerden sonra enerji kaynağı olarak kullanılırlar.ifadelerden hangileri doğrudur? Kanun fit Tıp isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenlere bağlayan, aynı zamanda psikolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? - Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.- Bazen oruç tut, bazen ye. Namaz kıl, uykunu da al.- Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide aşırılığa kaçma.Yukarıdaki cümlelerin ortak noktası hangi seçenekte verilmiştir? Hangi fiil olumludur? Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır? Sinan günde 6 bardak süt içiyor. Cemal ise günde 8 bardak süt içiyor. 10 günde Cemal, Sinandan kaç bardak fazla süt içer? Cebimde 6 liram var fiyatı 2 lira 50 kuruş olan defterden aldım. Kaç lira kaç kuruş para üstü alırım? İyi bir insan olmasına rağmen bazen - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin anlam akışı bozulmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır? Canlıların kayaçlar içinde taşlaşmış olarak kalan kalıntılarına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin ilk başkanıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir