S:1

Üretime katılmak sadece bir işte çalışmak değildir. Atıkları toplayıp onları ekonomiye kazandırmak da bir üretimdir.
Aşağıdaki kişilerden hangisi verilen bilgiye uygun bir üretim yapmıştır?

Üretime katılmak sadece bir işte çalışmak değildir. Atıkları toplayıp onları ekonomiye kazandırmak da bir üretimdir.Aşağıdaki kişilerden hangisi verilen bilgiye uygun bir üretim yapmıştır? sorunun cevabı "Atık pilleri toplayan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
• Depremzedelerin yaraları hâlâ sarılamadı.• Evsiz insanların sayısı her geçen gün artıyor.• İhtiyaç sahibi kimseler yeterince gözetilmiyor.Bu ve benzeri haberlerin arttığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin yetersizliğinden söz edilebilir? Yürümeye yeni başlayan bebeklerin özellikle protein ve kalsiyum yönünden iyi beslenmeleri ve yeterince D vitamini için güneş ışığı almaları tavsiye edilir.Bebeklik döneminde önemle vurgulanan bu tavsiyeler hangi sistemimizin sağlığını olumlu etkiler? Hudeybiye Antlaşması sonrasında genç Müslümanlar Mekke-Medine arasında gruplar oluşturup Müşriklerin kervanlarına zarar vermeye başlamışlardır.Bu durum Hudeybiye Antlaşmasının:I- Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaş yapmayacak,II- Mekkeye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecek,III- Reşit olmayan Müslümanlar Medineye alınmayacakmaddelerinden hangileri ile ilgilidir? Aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı dolaylı tümleçtir? Dün manava giderek elma, muz, portakal ve nar aldım.Yukarıdaki paragrafta virgül hangi amaçla kullanılmıştır? Doğu ( ) Güneydoğu Anadolu bölgeleri yüzey şekilleri bakımından farklı bölgelerdir. Cümlesinde yay ayraç içine hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıda yazılan peygamberlerden hangisi bebekken Allahın mucizesiyle beşikte konuşmaya başlamıştır? My mother has - - - - cooked the meal. It is ready now. Rüzgâr sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İlk Türk boylarının, aşağıdaki konulardan hangisinde başarılı oldukları söylenemez? I. Medreseler kapatıldıII. Devlet izni olmadan okul açılması yasaklandıIII. Müfredat programları düzenlendiverilenlerden hangileri Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunun getirdiği düzenlemelerden değildir? Bir sulu çözelti kırmızı turnusol kağıdını maviye boyamaktadır. Bu çözeltiye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (-8) + (+3) = ♦ + (-8) eşitliğinde ♦ yerine gelecek tam sayı hangisidir? Yusuf Has Hacibe göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasala-ra dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır. Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır? I. mumII. gaz lambası III. ampulIV. kandilMekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçların kronolojik sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ahmet projeksiyon cihazı almak için bir mağazaya gitti. Mağazanın hangi bölümüne bakması uygun olur? Merkezi yönetimin başında aşağıdakilerden hangisi bulunur? Pişmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar? Peygamberimizin doğduğu bölgede hangi inanç grubu yoktur ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir