S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ki eki yanlış yazılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ki eki yanlış yazılmıştır? sorunun cevabı "Benim notlarım onun ki kadar iyi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Hangi hayvan insanlar için çok değerli ve kaliteli iplik üretir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kuran-ı Kerimin temel konularından biri değildir? Aşağıda Güneş sistemine ait bazı gezegenler verilmiştir. I. MerkürII. JüpiterIII. VenüsIV. NeptünBu gezegenlerden hangileri dış gezegendir? "koyun ile kuzu" arasında bir ilişki vardır.Aşağıdakilerden hangisi arasında benzer ilişki yoktur? I- Yol durumuII- Hava koşullarıIII- Kişisel kullanım farklarıYukarıdakilerden hangileri, bir motosikletin periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır? Aşağıdaki yapılardan hangisi süngerimsi kemiğin uçlarını ince bir tabaka halinde sararak hareket sırasında kemiklerin sağlığını korur? "Annem tatilden döndü." cümlesinin iş bildiren kelimesi aşağıdakilerden hangisidir? Öyle bir yerdeyim ki ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A: The lights of their home are on.B: They - - - - be at home. Peygamberimiz ......... yılında ..............de doğmuş, ............ yılında .................de vefat etmiştir.Cümledeki boşluğa verilen seçeneklerin hangisindeki bilgiler sırayla gelmelidir? Gülhane hattı Humayununun (1839 yılı) devlet otoritesinin kullanımı konusunda getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenme-öğretme ortamlarında aşağıdaki uygulamalardan hangisi Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisine uygun değildir? Yazları sıcak ve kuraktır.Deniz turizmi gelişmiştir.Seracılık yoğun olarak yapılır.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisine ait olabilir? Merak öylesine tehlikeli bir canavardır ki bir kez eline düştüğünüzde onun dinmeyen iş- tahına yetişmek için sonu gelmez bir çabaya kapılırsınız.Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Müzikle tedavi, tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü insanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmış-lardır. Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış vemüziğin sakinleştirici etkisini göstermiştir. Aesculape ise, sağırlığı tedavi ederken trampet kullanmıştır. MÖ 400lü yıllarda Platon da müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek ona hoşgörü kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki şehirlerin hangisinde iş olanakları diğerlerine göre daha az gelişmiştir? Tahminen 930 yılında, Göktürk harfleriyle Mani muhitinde yazılmış önemli bir eserdir. İçinde dine ait unsurlar bulunmakla beraber dinî bir eser değildir, bir fal kitabıdır. Her biri ayrı bir fal olarak yorumlanan 65 paragraftan meydana gelmiştir. Son derece ilgi çekici bir yapısı ve üslubu vardır. Her fal Şöyle biliniz, iyidir. veya Şöyle biliniz, kötüdür. şeklinde bir hükümle bitmektedir. Bu küçük eserde çeşitli âdetler, inanışlar ve masal unsurları da yer almakta, günlük dilin kelimeleri de bolca kullanılmaktadır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi millî kültürümüze ait olmayan bir davranış söylemiştir? Mrs. Black : How much milk do you want?Ayşe : - - - -. ......................,Yüce Rabbimizin, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsiyelerdirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Reformist Yahudilike ait görüşlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisini yapmak kaynakların verimli kullanılmasını sağlar? Duyu organımızdan hangisi koklamamızı sağlar? Günlerden Salı ve saat 17.45 olduğuna göre 37 saat 26 dakika sonra hangi gün ve hangi saat olur? I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında imzalanan ilk antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Dünyadan bakıldığında Ayın sürekli aynı yüzünün görünmesinde aşağıdakilerin hangisinin etkisi yoktur? İnsanlar başkalarının sıkıntı ve sorunlarına gerekenönemi vermez, onlarla gerektiği kadar ilgilenmez. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Her iki yönde de sonsuza kadar uzaya bilen, aynı doğrultudaki noktaların birleşimine .............. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir? Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Üzerleri toprakla örtülü Orta Asya mezar yapısına ne ad verilir? "kılavuzluk etmek, yolu bilmeyene anlatmak, tarif etmek deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemi etkileyen abiyotik(cansız) faktörlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Vanessa : Would you mind - - - - the air-conditioner? It is really hot here.Derek : No, of course. Oruç ibadetinin de diğer ibadetlerde olduğu gibi birey ve topluma kazandırdığı pek çok fayda vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin bireysel faydalarından biri değildir? Kuvvet ve ağırlıkla ilgili aşağıda verilen;I. Ağırlık, yerçekim ivmesine bağlı değildir.II. Sürtünme kuvveti temas gerektirir.III. Kuvvet yönlü bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Duran nesneleri hareket ettiren, hareket eden nesneyi durduran, nesnelerin şeklinin değiştiren etkiye ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı vardır? Elvan 17 yaşındadır. Muratın yaşı, Elvanın yaşının 2 katından 6 eksik olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı nedir? Bulut Depolama nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir