S:1

Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına ne­den olan doğal afet hangisidir?

Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına ne­den olan doğal afet hangisidir? sorunun cevabı "Deprem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Peri Bacaları hangi bölgemizdedir? Aşağıdakilerin hangisinde iklimin insan faaliyetlerine olan etkisi üzerinde durulmuştur? İslam devletinde ilk düzenli ordu hangi halife döneminde oluşturuldu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ! ünlem işareti konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kader inancının doğrudan ilişkili olduğu sıfatlardan biri değildir? İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir? 4 ∶ 4 . 4 + 4 . 4 − 4 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana Kuşatmasının nedenlerinden biridir? Düşünce ve duyguların gerektiği kadar sözcükle anlatılmasına duruluk denir. Duru bir cümlede gereksiz sözcüklere yer verilmez.Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir? Aşağıdaki metinlerin hangisinde 1`inci kişi ağızdan anlatım yapılmıştır? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(....) İki doğru paralel ise mutlaka kesişir.(....) Paralel doğruların ortak noktaları yoktur. (....) Doğruların paralelliği ┴ sembolü ile gösterilir.(....) H harfinin çiziminde birbirine eş doğru parçaları vardır.(....) Cetveldeki çizgiler birbirine paralel doğru parçalarını gösterir. Ülkemizde özgün çalışmalar yapan kişilerinürettiği eserlerin haklarını korumak için, aşağıdakikurumlardan hangisi kurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük vardır? Her sabah uyanınca Ben bilirim işimi. Yüzümü sabunlarım Fırçalarım dişimi.Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındığı için toplumda huzur ve güven hâkim olmuştur. Bunun gereği, her vatandaş, inancına göre rahatça ibadet edebilme hürriyetine kavuşmuş; halkımız arasında hoşgörü, saygı ve sevgi ortamı meydana gelmiştir.Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır ? Aşağıdakilerden hangisi ismin hallerinden birini almamıştır? Her biri 15er basamaklıA = 222....2B = 444....4C = 888....8 sayıları veriliyor.A+B+Cnın 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanların kendilerine seçtikleri uygun yerleşim yerlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullandığımız takvimdir? KENAN: Bir ülkenin başka bir ülkeye ürün satmasına ithalat denir.AYŞE : Bir ülkenin başka bir ülkeden ürün almasına ithalat denir.HAKAN: Bir ülkenin ihracatı, ithalatından fazla ise o ülkede dış ticaret açığı vardır.Yukarıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir? Kara dumanlı, emektar lokomotifiyle geçmişi temsil eden tıknefes bir tren ayrılıyor istasyondan. Soluya soluya, yavaş, sessiz bir ayrılış... Ne inen yolcusu ne uğurlayan bir dostu var trenin. Belki de hışımla kente girip kaygıyla ayrılan bir Zonguldak katarı!Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi ağır basmaktadır? 2 onluk ve 4 birlikten oluşan sayının yarısının 3 eksiği kaçtır? Böbreklerde gerçekleşen süzülme olayı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Yakınını kaybetmiş birisine, her hayatın bir sonu olduğunu anlatmak ve o kişinin üzüntüsünü hafifletmek için aşağıdaki ayetlerden hangisi hatırlatılmalıdır? Maden işlemeciliği, taş işçiliği ve kale yapımında usta haline gelen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Belirtilen telefon numaralarından hangisi acil durumlarda aranacak telefon numaralarından birine ait değildir? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebeplerinden biri değildir? Ahlak anlayışını varlık felse-fesine dayandırarak, evren ve tanrıyı bir gören, insanın bilgi sayesinde olumsuz duygulardan kurtulacağını söyleyen panteist filozof aşağıdakilerden hangisidir? Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) görevi nedir? Sarah : Hi, is Ayşe at home?Mrs. Gümüş : Im sorry, she - - - - , but you can catch her if you hurry up. Aşağıda verilen sayılardan hangisi çift sayıdır? Yerli yerinde konuşmayan kişi, konuşmaları doğru olsa da eleştirilir. Bu cümleye göre, söz konusu kişinin eleştirilme sebebi hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaçlarından biri değildir? Sen bundan önce ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.(Ankebût suresi, 48. ayet)Yukarıda verilen ayet Hz. Peygamberin hangi yönüne vurgu yapmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? - - - - are my pencils not yours. Bir saatte 60 km hızla giden bir araç 180 km' lik yolu kaç saatte olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı, aldığı ek nedeniyle değişmemiştir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür. Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir