S:1

Hz. Muhammed'in sütanneye verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Muhammed'in sütanneye verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hz. Amine’nin sütünün az olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.II. Kaplan bisikletten hızlıdır.III.  Araba uçaktan hızlıdır.Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır? Sosyal medya kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar ile ilgili hangisi yanlıştır?  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre Kamu Personeli Danışma Kurulu yıllın hangi aylarında toplanır? ## }} XX ## … Örüntüsünde boş bırakılan yere hangi şekil gelmelidir? I. sekiz yüz yetmiş birII. yirmi altıIII. beş yüz beş  sayılarını rakamlarının sayı değerlerinin çarpımına göre büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralayınız.   Standart sıvı ölçüsü birimi nedir? Kur’an-ı Kerim’in namaz kılınmasını emrettiğini gören Müslümanlar peygamberimize nasıl namaz kılacaklarını sorarlar.  Peygamber efendimiz de şöyle der: “Ben namazı nasıl kılıyorsam sizde öyle kılın.”Bu hadis Peygamberimizin hangi yönünü açıklamaktadır? (–3) · (+4) – (–2) · (–10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? I.ReformII.Coğrafi KeşiflerIII.RönesansVerilen olayların tarihsel sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değerlendirme” söz konusu değildir? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Arap kabilelerinin yasak aylarda yaptığı savaşlara ne isim verilirdi? “Araba” kelimesini çoğul yapmak için hangi eki getirmeliyiz? Ali, güzel resim yapıyor ve bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Ali için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dinimizce yapılması gereken davranışları yaptığımız da kazanacağımız ödüllere ne denir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde, sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlilerini ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? Kitaplar  boş vakitlerimizde en samimi yoldaş, candan arkadaş, dert ortağıdır. Bizi teselli eder, bize ümit ve cesaret verir, bizi cahillikten kurtarırlar. Kitaplar, hayatımız ve saadetimiz için evimizde birinci derecede bulunması gerekli eşyalardandır. Her kitap, bize yeni ufuklardan aydınlık getiren bir penceredir. Bu asırda karanlıkta oturmak doğru değildir.Yukarıdaki metne göre kitap neye benzetilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra oluşan destanlardan biridir? I. Fabrika bacalarına filtre takılmasıII. Kanalizasyon atıklarının arıtılmasıIII. Çöplerin sokaklardaki ağaç diplerine bırakılmasıYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğini önlemeye yöneliktir? Allah, insanları iyiliği ve kötülüğü seçip-seçmeme konusunda özgür bırakmıştır. Aklı olan insan, iyiyi ve kötüyü iradesiyle seçebilen; yaptığı seçimden dolayı de sorumlu tutulan bir  varlıktır.Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir veya birden fazla yargıyı içeren, düşünce ve istek belirten dil birimine ne denir?  “  Sakla………………….. gelir …………………. “ Atasözünü tamamlayan sözcük grubu hangisidir ? Bir terzi gömleğe 8 düğme dikiyor. 79 tane gömleğe kaç düğme diker? I. Böyle davranmakla hiçbir şey elde edemezsin II. Erken kalkarsan okula yetişebileceğini düşünüyorum III. Ders çalışamadığın için üzülüyorsun IV. Sorumluluk sahibi bir birey gibi davranmıyorsunYukarıda yer alan ifadelerden hangileri iletişimi engelleyen cümlelerdir? I. Çiftlikteki hayvanlardan süt elde edilmesiII. Elde edilen sütlerin peynire dönüştürülmesiIII. Peynirlerin marketlere ulaştırılmasıYukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri  üretime girmektedir? Heredot’un ilk örneğini verdiği tarih yazıcılığında yer ve zamandan bahsedilmekle birlikte sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde pek fazla durulmaz.Buna göre Herodot;I- Hikayeci,II- Öğretici,III- Araştırmacıtarih yazıcılığı türlerinden hangisini kullanmıştır? Mum              : - - - - ?Daughter : Sorry, mum. It’s not tasty enough. Aşağıdakilerin hangisinde anı türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Kullanmış olduğumuz kağıtları, kitapları hangi şekilde kullanmamız hatalıdır? Sofra tuzu olarak bilinir. Tereyağı ve margarin üretiminde kullanılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? I.Dünya Savaşına İttifak Devletlerin yanında giren Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’ın  İttifak Devletinin yanında savaşa alınma nedenleri birbirinden farklıdır. Buna göre İttifak Devletlerinin Osmanlı Devletini kendi taraflarında savaşa sokmaya çalışmalarında Osmanlı Devletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?   24 litre zeytinyağı, 14 tane yarım litrelik, 6 tane 1 litrelik şişelere doldurulmaktadır. Geriye kaç litre zeytinyağı kalır? My new computer is different - - - - the old one. This is better. Kelimelerden hangisi farklı bir ekle türetilmiştir? Ömer, Fatma ve Mehmet’in ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi, Arap Yarımadası’nda toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir? “Arkadaşlarımla sinemaya gidiyoruz?”    Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?  Akkor lambamızı floresan lamba ile değiştirirsek ne sağlayabiliriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir