Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
.idari bir makam tarafından gerçekleştirilen bir işlem, alınan bir karar ve uygulanan bir cezai işleme karşı, işleme muhatap olan kişi tarafından işlemin ortadan kaldırılmasına ilişkin talep hakkına denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
.idari bir makam tarafından gerçekleştirilen bir işlem, alınan bir karar ve uygulanan bir cezai işleme karşı, işleme muhatap olan kişi tarafından işlemin ortadan kaldırılmasına ilişkin talep hakkına denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "İtiraz Hakkı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatında önemli söylevcilerden biridir? Atatürk'ün doğduğu dönemde Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki toprakları milliyetçilik akımı ve Rusya gibi bazı devletlerin etkisiyle Osmanlı'dan ayrılmaktaydı.Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?  Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti üyeleri, Sivas’tan Ankara’ya 6 teneke ödünç benzin ve bankadan alınan 1000 lira borç parayla gelmişlerdir. Tekerleklerine bez doldurularak şişirilen üstü açık beyaz otomobil ile geçtikleri her yerde olduğu gibi Ankara’da da sevgi gösterileriyle karşılanmışlardır.Tüm bu imkânsızlıklara rağmen, Mustafa Kemal Paşa’nın bağımsızlık yolundan dönmemesi, onun hangi kişilik özelliğinin bir sonucudur? İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? 477a sayısının 9’a kalansız bölünebilmesi için a yerine gelebilecek kaç farklı sayı vardır? Türklerin Hindistan’a yerleşmeleri, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi zamanında başlamıştır? Ahmet’in  63  tane misketi vardır. Misketlerinin yarısını kardeşine verdiğine göre elinde kaç tane misket kalmıştır? 1- iyi                             2- güzel                 3- kulakYukarıdaki kaç numaralı kelimenin zıt anlamlısı yoktur? Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?  Kitle iletişim araçları, toplumun geniş kesimlerine bilgi dağıtan araçlardır. Kitle iletişim araçları sayesinde dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olunabilmektedir.Buna göre kitle iletişim araçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "Bırakmak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde, "Bıraksalar akşama kadar           uyuyacak." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?   Bir yazının boyutunu,rengini, şeklini değiştirmek için hangi menü kullanılır?