S:1

Mıknatıs bazı araçları etkiler ve onların zarar görmsine sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye örnek değildir?

Mıknatıs bazı araçları etkiler ve onların zarar görmsine sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye örnek değildir? sorunun cevabı "toplu iğne" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Masumane işlenmiş bazı hatalar vardır. Hani birine iyilik yapayım derken zararı dokunmak, iltifat edeyim derken karşısındakini gülünç duruma sokmak, saygı göstereyim derken aşağılamak gibi... Bu tür durumları - - - - deyimi oldukça öz bir şekilde yansıtır.Bu metinde boş bırakılan yere anlam bütünlüğüne göre aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi adres bilgilerimizin arasında yer almaz? Baharda gelinlik kız gibi süzülen Osmaniye, güzel bir Akdeniz ilidir.Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisin- de vardır? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı olan sorumluluklarımızdan birisi değildir? Ağaçların nakış nakış bezediği köyümde çocuklar çayırda neşeli neşeli oynardı. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Hücrede enerji üreten organel aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ? Aşağıda verilenlerden hangisi gaz, katı, sıvı maddeler olarak sıralanmıştır? 156 dan başlayarak ileriye doğru altışar ritmik sayarken 4. sırada söylediğimiz sayıyı yuvarladığımız en yakın onluk kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamberlerin gönderiliş amacı en kapsamlı bir şekilde verilmiştir? Bilim felsefesi, bilimi ve bilimsel bilgiyi konu edinerek felsefenin bilimi sorgulamasıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin sorularındandır? Hücre ile dokuların yapı ve bileşiminde olan değişimler sonucu, organlardaki işlevlerin yerine getirilmesi açısından belli bir olgunluğa erişilmesine ne ad verilir? Alex is a lazy person. He always watches TV and eat snacks.I think he is a ____________. Yüce Allahın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir? Orta Avrupa nın kapıları Osmanlılara ilk defa hangi savaş ile açılmıştır? Bilgisayarın çalışması için gerekli olan elektrik enerjisinin üretilmesini sağlayan donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kasada 50 tane meyve vardır. Bunları 2 destesi elma, kalanları armuttur. Buna göre kasada kaç adet armut vardır? İsteklerimizin yerine getirilmesi neye bağlıdır? Türk toplumunda yaşlılara otobüste kalkıp yer vermek, saygıyı ifade eden önemli bir davranışken, Eskimolarda belli bir yaşa gelmiş insanı yardım etmeksizin kaderine terk etmek normal bir davranıştır.Bu durum ahlaki yargıların hangi özelliği ile açıklanabilir? Dünya atmosferinin dışında gök cisimlerini içine alan sonsuz boşluğa...........denirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu ata sözünde hangisine örnek yoktur? A) Ünlü daralması B)Ünsüz benzeşmesi C) Ünlü düşmesi D)Ünsüz yumuşaması 715- Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu ata sözünde hangisine örnek yoktur? Buzullar hangi katmanda yer alır? I. Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan bir nazım şeklidir. Her beytin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.II. Dört mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şeklidir. Bend sayısı 3-7 arasında değişir. Genellikle aşk, sevgi, yergi, sitem, özlem konularında yazılır.III. Bendlerle kurulan nazım şeklidir. Her bendde terkibhane ve vasıta adı verilen iki bölüm vardır. Terkibhane bölümü en az beş beyitten, vasıta ise bir beyitten oluşur.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki nazım şekillerinin hangisi hakkında bilgi yoktur? Son ve dinimizi tanıtan peygamberimiz kimdir ? Türkçe ağzımda annemin sütüdür. cümlesinde hangi sözcük iyelik eki almamıştır? Gece yürüyüşünde aşağıdakilerden hangisi yaparsak yanlış olur? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Babam, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu.Yukarıdaki metinde hangi soruna bir çözüm yolu üretilmiştir? 19 katlı bir otelde her katta 11 oda vardır. Her odada 7 pencere olduğuna göre otelde toplam kaç pencere vardır? Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Bir toplumsal kurum ihtiyaçlara cevap veremeyecek duruma geldiğinde, ya değişikliğe uğrar ya da yerini yeni bir kuruma bırakır.Parçaya göre toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları bilinçli kullanma yöntemlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesinin amacını en doğru biçimde ifade eder? ‘‘Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için...Yazarın yukarıdaki anlatımı Osmanlı Devletinin hangi dönemini betimlemektedir? Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir? Üzerine parfüm sıkılmış bir pamuk parçasınınyaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her yerinden hissedilir. Bu olay gazların hangi özelliği ile açıklanır? Karahanlılar, aşağıdaki hükümdarlarından hangisinin döneminde İslamiyeti kabul etmişlerdir? Kadir ailesiyle izmire gitmiştir. Kadir hangi hakkını kullanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içermemektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir