Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
  • Ø İki doğru arasındaki mesafe değişmez.
  • Ø Tek bir noktada kesişir.
  • Ø Birbirlerini dik olarak keserler.
  • Ø Ortak noktaları yoktur.
  • Ø Aynı doğrultuda hareket ederler.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi paralel doğrulara aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ø İki doğru arasındaki mesafe değişmez.Ø Tek bir noktada kesişir.Ø Birbirlerini dik olarak keserler.Ø Ortak noktaları yoktur.Ø Aynı doğrultuda hareket ederler.Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi paralel doğrulara aittir? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde fethedilen yerler ilkdefa yönetim birimlerine ayrılmıştır? Şule hastalığının iyileşmesi için 4 gün süresince günlük 2 ölçek şurup içecektir. İçeceği şurup şişesinde 80 mL şurup vardır.Bir ölçek şurup 5 mL olduğuna göre üç gün sonra bu şurup şişesinde kaç mL şurup kalır?  1. Sabah sporu yapmaktadır.2.Üzüntülü veya neşeli olduğunda sigara içmektedir.3.Yemekten önce ellerini yıkamaktadır.Yukarıda Ramazan’ın babasının yaptığı bazı davranışlar verilmiştir. Ramazan bu davranışlardan hangilerini kendine örnek almamalıdır?  Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir? Davranışlar belirli biyolojik aşamalar temelinde gelişir. Tek hücreyle yaşamsal faaliyete katılan insan, bu hücrenin içindeki genlerde kodlanmış bilgilerin düzenine uyarak, zaman içinde belirli gelişim basamaklarından geçerek olgunlaşır.Bu parçada “gelişim” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? • Kasaba ve şehirlerde otururlardı • Ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı • Senyörlere para vererek onların himayesinde yaşarlardı.Verilen bilgilerde Orta Çağ Avrupa’sının hangi sosyal sınıfından bahsedilmiştir? A: - - - - is John’s party?B: It is at Sea Cafe. It is next to the library. Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken  havanın izlediği yoldur?                                                             Aşağıdakilerden hangisi bisiklete binerken alınması gereken bir önlem değildir? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz............. are my books over there. (1) Çay, dört yaşından başlayarak ürün veren bir bitkidir. (2) Şartlara bağlı olarak ürün miktarı 10-15 yaşından sonra en yüksek düzeye ulaşır. (3) Ayrıca çay dayanıklı bir bitki oldu- ğundan doğada birkaç asır yaşar. (4) Yeter ki bakımı iyi yapılsın.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Kişinin kendisinin de ihtiyacı olan bir şeyi paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak başkalarına yardım edebilmesidir.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?