S:1

Plak teknolojisine çok benzeyen ancak daha hafif, taşınabilir ve pratik olan ses teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

Plak teknolojisine çok benzeyen ancak daha hafif, taşınabilir ve pratik olan ses teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "CD-DVD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Bir tarım ürününün yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Kekten bir ısırık alan Sibel, "Harika bir kek" dedi. Sibel hangi duyu organını kullanarak kekin güzel olduğunu anlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden değildir? Görmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde anlamak, kavramak anlamında kullanılmıştır? Hangi sözcük satır sonuna sığmadığında kısa çizgi kullanılarak ayrılabilir? Kuranda bazı müteşabih ayetlerde; Allahın eli, Allahın yüzü gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareketle Allahın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise bu ifadeleri, Allahın kudreti, Allahın zâtı şeklinde yorumlamışlardır.Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkışına etki eden sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır? İhlâs suresi kaç ayettir? I. Çöpleri çöp kutusuna atmakII. Geri dönüşüme uygun kâğıt, cam, plastik gibi atıkları geri dönüşüm kumbaralarında biriktirmekIII. Kanalizasyon şebekelerine arıtma tesisi kurmakÇevreyi korumak için yukarıdakilerden hangilerini yapmak gerekir? Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? Hz. Muhammedin (sav.) doğum tarihi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Biberin kg. fiyatı 7 TL ve domatesin kg. fiyatı ise 5 TLdir. 7 000 TL parası olan bir alıcı 120 kg biber ve 250 kg domates almıştır. Alıcının kaç TL parası kalmıştır? Bil- fiilinin 1.tekil şahıs şimdiki zamanın hikâyesine göre çekimi aşağıdakilerden han- gisidir? Aşağıdakilerin hangisinde‘‘gelmek sözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? Hangi özelliğinden dolayı Peygamber Efendimize (s.a.), el-Emin lakabı verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? 1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak;4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek;5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak;6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? 7 - 3 - 9 - 8 sayıları ile yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerinden biri değildir? 0,5 : 0,05 = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 342 sayısının 4/9' u kaçtır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? Toplamları 130 , farkları 22 olan iki sayının çarpımı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I used to ........ cartoons when I was a child. İki üçgenin benzerlik oranı 1/5 ‘dir. Bu üçgenlerden küçük olanın alanı 3 cm2 ise büyük olan üçgenin alanı kaçtır? I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi basıncı etkileyen faktörler arasında yer almaz? "Tamam, söylediklerini bu sefer yapacağım."Yukarıdaki cümlede virgül hangi görevde kullanılmıştır? Evrende var olan her şeyi Allah yaratmıştır. Bunlardan saygıya en layık olanıda - - - - dır./dir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kronolojik sıralama yaparken olaylar ........................ olarak sıralanmalıdır.ifadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibâdetlerin yapılmasının gerekliliğini Kur'an-ı Kerîm hangi temel konusu dahilinde bize anlatır? Denklemleri 2x + y - 4 = 0 ve - 5x - 2y + 1 = 0 olan doğruların kesim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A - 32 = 34 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Bir sıçrayışta 3 metre yol alan çekirge 10 sıçrayışta kaç metre yol alır? Başkasının haklarını kısıtlamadan istediğimiz her şeyi yapabilmedir.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisi hangisidir? I. Besin sıkıntısıII. pH oranındaki değişikliklerIII. Metabolizma atıklarının birikmesiYukarıda verilenlerden hangileri bakterilerin üremesini sınırlar? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok öfkelenmek anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi UNESCOnun Türkiyeden Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapıdır? I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olmasıII. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılmasıIII. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunmasıVerilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir