S:1

İnsanlar her sesi duymaz. Sadece kulağımızın yapısına uygun frekanstaki sesleri duyabiliriz.
Aşağıdaki seslerden hangisini insanların duyabileceği seslerdendir?

İnsanlar her sesi duymaz. Sadece kulağımızın yapısına uygun frekanstaki sesleri duyabiliriz. Aşağıdaki seslerden hangisini insanların duyabileceği seslerdendir? sorunun cevabı "Dalgaların sesleri  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
1 metre 70 santimetre uzunluğundaki Kerem’in boyunun tam olarak ölçülebilmesi için 30 santimetrelik cetvel en az kaç kez kullanılmalıdır? Kurtuluş Savaşı devam ederken 15 Temmuz 1921’de Ankara’da Maarif Kongresi toplanmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerin hangisinde çalışan memurlar, özel kanunları hükümlerine tabidir? “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Nigel  : I found some money in the class. - - - -?Mark  : I think it is Mike’s, because he lost some this morning. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında düzenlenmiş siyasi haklar arasında yer alır? Hicret sırasında Efendimizin gizlendiği mağara hangisidir? Düşmüş içime gölgesi Alacakaranlıkların Bakmaktan korkuyorum Aynasına suların Sıkışıp kalmış gibiyimGüz hüzünlerinin dar sokağındaŞimdi uzak denizlerde aşkın yelkenlileri Hatıralar tütüyor gönlümün ocağında. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde değişen gerçekliklerden değildir? Çok hızlı uçan jet uçakları kısa pistlere inerken paraşüt açar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? I. İki gaz molekülü arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir.II. Molekülleri birbirleriyle esnek olmayan çarpışma yapar.III. Molekülleri titreşim, öteleme ve dönme hareketleri yapar.Yukarıda verilenlerden hangileri gazların genel özelliklerindendir? Medine’deki Evs ve Hazreç kabilelerinin tamamına yakını, aşağıdaki sahabelerden hangisinin gayretleri sonucunda Müslüman olmuşlardır? (1) Beş yaşındayken yüzme öğrenmeye çalı- şıyordum. (2) Suyun üzerinde durabilmek için tutunduğum ip birden kopuverdi. (3) Yüzme öğ- renebilmek için ip sağlam olmalıdır. (4) Korkudan donakaldım.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışına göre bu paragrafta yer almamalıdır? Aşağıdakilerin hangisi “Bilim İnsanlarının Özellikleri” arasında yer almaz ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemin geleçekte yapılacağını belirtiyor? Eğitim Bilişim Ağı olarak isimlendirilen ve içeriğinde eğitimle ilgili video, görsel, kitap, dergi gibi çok sayıda bilgi bulunan web sitesi aşağıdakilerden hangisidir? 103 üslü ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? I have never - - - - him in a suit and tie. 30'dan başlayıp 10'ar ileri sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? Kuran-ı Kerim’de kaç tane ayet vardır? Osmanlı Devletinde vakıflar sayesinde medreseler, kütüphaneler, mektepler, hastaneler, kervansaraylar, hamamlar, yollar, kanallar, çeşmeler, ve mescitler yapılmıştır.Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Vakıflar için yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi farz değildir? 4 elmadan 2 pasta yapıldığına göre 14 elmadan kaç pasta yapılır? "Pelin, sabah erkenden işe gitti." Cümlesinde altı çizili ad yerine hangi kelime getirilirse uygun olur? Mert 10 cevizin yarısını yedi. Mert kaç ceviz yemiştir? Sağlıklı beslenen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin doğru  olanlarının  başına D , yanlış  olanlarının başına da y yazınız(...) İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en belirgin özelliği hızlı koşmasıdır.(...) İnsan kulağı her frekanstaki sesi işitebilecek kabiliyette (yeterlikte) yaratılmıştır(...) Bu evrendeki her şey kendiliğinden oluşmuştur.(...) İhlâs Suresi Allah’ın bir ve tek olmasından bahsetmektedir.(...) Oturduğumuz sıraların, yazı yazdığımız tahtanın, okul binamızın kendi kendine olabilmesi mümkün değildir. Aşağıdakilerden hangisi, “Güzel Ahlak” ile ilgili cümle değildir?  Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Trakya’da daha önce kurulmuş olan çeşitli cemiyetler; “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla tek çatı altındatoplanmışlardır.Bu kuruluşların tek çatı altında toplanmasıyla aşağıdakilerden hangisi  amaçlanmıştır?  Kıskançlık kötü bir davranıştır çünkü………………. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulamaz? Uzakta kuşlar seslenir; Gönlüm genişler, beslenir; Yaşamaya heveslenir, Mayısta gönlüm delidir.Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel değerlendirme yapılmıştır?   -10 , -3 , -5 , -1 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangsidir? Bir birey davranışlarından öncelikle kime karşı sorumludur?  İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kısmını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir.Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneğidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? “Kuvvet cisimler üzerinde kalıcı değişikliğe neden olabilir.”Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı olmaz? Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? Aşağıdakilerden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunlarla işlevlerine son verilen kurumlardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir