S:1

Çamaşır makinemiz bozuldu. Tamir ettirmek istedik ama yapılamadı. Bu durumda yeni makine aldık. Eski makinemizi ne yapmalıyız?

Çamaşır makinemiz bozuldu. Tamir ettirmek istedik ama yapılamadı. Bu durumda yeni makine aldık. Eski makinemizi ne yapmalıyız? sorunun cevabı "Geri dönüşüme göndermeliyiz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Allah (c.c) izni ile doğada Hz. Davud (a.s) emrine verilen varlıklar hangileridir? Urfada önderliğinde Kuvayı milliye birliği kurulan Kurtuluş Savaşı kahramanımız kimdir? Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferinin sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devletine ekonomik olarak etkisi en azdır? SERGÜZEŞTEsirci; küçük bir sokak, tenha bir mahallenin içinde bir evin kapısını çalıyordu. Evin kapısını açan bir hizmetçi Safa geldiniz Hacı Ömer Efendi, buyurun! dedikten ve hanımına haber verdikten sonra bunları hanımın odasına götürdü. Bir başörtüsüyle köşede duran hanım şişman, esmer, kaşlarına bir parmak genişliğinde boya sürmüştü. Kaba bir yaratılış, çirkin bir kıyafete girmişti. Odaya girip de esirci:−Git hanımının eteğini öp! dediği zaman küçük esir, gidip kadına sarılmak isteyince hanım gayet sert bir tavırla kızı geriye doğru itti. Kız mahzun mahzun geri çekilerek mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle:−Senin mindere oturmak haddin mi? Sen esirsin! Kalk ayakta dur! dedikten sonra hanıma doğru dönerek−Kusura bakmayın, daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu. Siz istediğiniz gibi terbiye edersiniz.Sergüzeştromanından alınan bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ... Peygamber size ne verdiyse alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının... (Haşr suresi, 7. ayet.) ayeti aşağıdakilerden hangisini emretmektedir? 47' den başlayıp 3'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? Hangi fiilde eylemin yapıldığı zaman belli değildir? İlk Türklerde sanat, yaşadıkları konargöçer hayat şartlarına uygun olarak gelişmiştir. Arkeolojik kazılarda onlara ait kemer tokaları, kılıç kabzaları, süs eşyaları gibi taşınabilir eşyalar bulunmuştur.Verilen bilgiye göre Türklerin sanatsal faaliyetlerini şekillendiren etken, aşağıdakilerden hangisidir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür. Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? Ardışık 5 tane çift doğal sayının toplamı 80dir.Buna göre 1. ve 4. sıradaki sayıların toplamı kaçtır? göre sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine karşılaştırma anlamı katmamıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi göz sağlığını olumsuz yönde etkilemez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? Hz. İbrahim halkın şehirden uzaklaştığı bir günde en büyük put dışındaki bütün putları kırar ve baltayı en büyük putun boynuna asar. Halk şehre döndüğünde şaşırır ve Hz. İbrahimi putları kırmakla suçlar. Hz. İbrahim şöyle cevap verir: Belki de şu en büyükleri kırmıştır, ona sorun. Hz. İbrahim neden putları kırdığı halde böyle bir cevap vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir? Bir işçinin aldığı fazla çalışma saatlerinin ücreti ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:• Hafta içinde normal ücretinin % 50 fazlasını almaktadır.• Tatil günlerinde normal ücretinin % 100 fazlasını almaktadır.Tatil günlerinde 8 saat ve hafta içinde 10 saat fazla çalışarak bu 18 saatlik fazla çalışmanın karşılığı olarak 155 lira alan bu işçinin 1 saatlik normal ücreti kaç liradır? Öğretmenimiz yarışmada birinci olan takıma 48 tane çikolata verdi. Takım 6 kişi olduğuna göre her öğrenciye kaç çikolata düşmüştür? (Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın! (Şuarâ suresi, 3. ayet) Bu ayette Hz. Muhammed (sav.)in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi adın durum hallerinden birini almıştır? Hangisi bizim sorumluluğunuzda olan bir iş değildir? - - - - sözcüğünün kelime anlamı buluşmak, görüşmektir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir hareketlinin sürati ifade edilmek istendiğinde;I. Metre / saniye (m/sn)II. Kilometre / saat (km/sa)III. Newton (N) birimlerinden hangileri kullanılabilir? Yalnız taş duvar olmaz atasözüyle anlatılmak istenen nedir? Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Ermeni Hükümetinin Sevr Anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireye sağlamış olduğu haklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde yapılan savaşlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir? Anadolu Selçuklularda ordunun ihtiyacını gideren divana ne denirdi? Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez? Soyut kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. (Kehf suresi, 110. ayet)Verilen ayette Hz. Peygamberin hangi yönüne değinilmemiştir? Aşağıdaki madde çiftlerinden hangilerinin molekülleri arasında hidrojen bağı oluşmaz? Nicedir bulutlar bu şehre uğramıyordu. Oysa işte, deniz önce açıklardan itibaren kabarıyor. Rüzgâr geliyor sonra. Fırtına çok geçmeden patlayacak. Bulutlar ufka yaklaşıyor.Ufuk görünmez oluyor. Muazzam bir sis kütlesi, denizin üstünden gelmeye başlıyor, göz göre göre...Bu paragraf, konusu dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? • Sanat şahsi ve muhteremdir. ilkesiyle hareket ettiler.• Dilin, edebiyatın ve bilimin ilerlemesine katkı sağlaması gerektiğini savundular.• Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek istediler.Özellikleri verilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi acil durumda aranması gereken numaralardan değildir? Kasanın içerisinde en çok yer kaplayan ve diğer tüm dahili donanımların üzerine takıldığı dahili donanım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hangisinde solunumun asıl amacını doğru olarak verilmiştir ? 400 cm kaç metredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir