S:1

Saatin sabah tam 5i gösterdiği zaman 192 saat sonra saat kaçı gösteriri?

Saatin sabah tam 5i gösterdiği zaman 192 saat sonra saat kaçı gösteriri? sorunun cevabı "13.00" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi depremden önce yapılacak hazırlıklar arasında yer almaz? Bir satıcı tanesi 15 liradan dan aldığı 42 adet oyuncak arabanın her birine 5 lira ekleyerek satıyor. Satış sonunda satıcının eline geçecek para kaç lira olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir? Değişmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? I. torun sahibi olmakII. yürümeyi öğrenmekIII. çocuk sahibi olmakBir insanın yaşamına ait yu­karıdaki olayların sıraya konmuş hâli aşağıdaki­lerden hangisidir? Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına sebep olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet hangisidir? Bir kaza anında yaralıya aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması yapmalıdır? 64 doğal sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde hareket türü farklıdır? 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devletçilik politikası uygulanmaya başlanmış.Yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alınmıştır.Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin bu dönemde yabancı rekabete karşı korunmak için aldığı tedbirlerdendir? Okunuşu dokuz yüz bin doksan dokuz olan sayı hangisidir? 3 kg elmanın 1000 gramı yenildi. Geriye kaç gr elma kalmıştır? Türkiyenin Avrupa Birliğine aday ülke olarak kabul edildiği zirve aşağıdakilerden hangisidir? Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? "kesmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 3/8i 93 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir? Aşağıdakilerden hangisi dini musiki türlerinden biri değildir? Pazardan 3 kg nar, 1500 gram ıspanak alındı. Pazardan toplam kaç gram alışveriş yapılmıştır? Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu kâfidir.Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? I. NamazII. ZekatIII. SadakaIV. OruçV. HacYukarıda verilen ibadet çeşitlerinden hangileri sadece mal ile yapılan ibadetlerdendir? Elazığ – Malatya arası 105 kmdir. Yolun 5/7' ini giden bir otomobilin daha gideceği kaç km yolu vardır? Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez? Elleri kir ve mikroplardan arındırmak için su ve sabun kullanılarak kaç saniye yıkanmalıdır? Güzel insan, güzel resim diye nitele- nen şeyler sürekli değiştikleri ve gün gelip yok olacakları için gerçekte var değillerdir. Oysa bir güzellik ideası vardır ve bu güzellik ideası her za- man güzeldir.Bu görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Kaynama süresince maddenin sıcaklığı ..................... kalır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 81 - 59 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Araştırmacının, gözlemlediği olay ya da gruba katılmadan bilgi elde ettiği gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir? Bir kelimenin doğru yazımını bulmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyarız? Aşağıdaki davranışlardan hangisi tutumlu bir kişi tarafından yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biri değildir? Saat 3te alısverise çıktık. İki saat sonra eve döndük. Eve döndügümüzde akrep hangi sayının üzerindeydi? 7744 – 3639 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? -lık, -lı, -sız, -cı ekleriyle yeni sözcükler türetilebilmektedir.Örneğin, ağaç sözcüğüne -lık eki gelerek ağaçlık sözcüğü türemiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu eklerden biriyle türetilmiş bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında düzenlenmiş siyasi haklar arasında yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir