S:1

Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olanlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olanlardan biri değildir? sorunun cevabı "Ebu  Lehep" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hangi seçenekte kelimeler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? I. Preveze Deniz ZaferiII.   Ridaniye SavaşıIII.  İstanbul’un FethiIV. Kıbrıs’ın FethiVerilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.Atatürk’ün bu sözünden din hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hangi temizliği gün içinde birçok kere yapmak gerekir? Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biridir? Ateşli havalede; musluk suyuyla ıslatılmış havlu veya küçük bez parçaları, hastanın vücudunun belirli bölgelerine  yerleştirilir.Ateşi düşürebilmek için yapılan bu uygulamada hastanın vücut bölgelerinden hangisine, ıslatılmış bezlerin direkt olarak konulmaması önerilir? Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bağımlı kişiye “tedavi aşamasında” yapılması gereken uygulamalardandır? Kavimler göçünün meydana getirdiği karışıklıklar sonucunda halk kendilerini güvende görmedikleri için büyük toprak sahiplerinin yanlarına sığınmışlardır.Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğurmuştur? 3482 ve 312 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşırız? Aşağıdaki hangi dizede ulama vardır? Bir çiftçi ilk yıl 4130 kg buğday üretmiş, ikinci yıl birinci yıldan 723 kg fazla buğday üretmiştir. Çiftçinin iki yıl arasında üretilen buğday miktarı farkı kaçtır? Peygamberlerin ortak niteliklerinden olup “üstün zekâya sahip olma” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında,kanayan bölgeye göre kaçdakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözü edilen eylemin hâlâ devam ettiği anlatılmaktadır? 77 + 6  işleminin sonucu kaçtır?   Mekkeli müşriklerin peygamberliğe Velid b. Muğire ya da Ebu Mesud’u layık görmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki gümrük kapılarımızdan hangisi İran ile bağlantımızı sağlamaktadır? Dünya hayatının son bulup her şeyin yok olmasına ne denmektedir? Edebiyatın sosyolojik imkânı, temelde edebiyat-toplum ilişkisini kurcalamak ve her iki alan arasında kopmaz bağların mevcudiyetini dile getirmektir. Ne edebiyat toplumdan ne de toplum edebiyattan bağımsız algılanabilir. Edebiyat doğrudan toplumsal gerçekliği ve toplum olaylarını anlatmasa dahi toplumsal yapı ile ilgili olmak, ondan etkilenmek durumundadır. Çünkü edebiyatın oluştuğu, geliştiği veanlatıldığı ortam tamamıyla toplumdur.Bu paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir? 3 ' ün 7 katının 4 eksiği kaçtır?  Eğitim kurumu bireyin toplumsallaşmasını ve meslek edinmesini sağlayan bir kurumdur.Bu örnek toplumsal kurumların hangi özelliğini vurgulamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi tek hecelidir? 8:30=? ingilizcesi nedir? ____________?She is at the park.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki soru biçimlerinden hangisi yazılmalıdır? • Hem mekanik hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirir.•    Kasılıp gevşeme hareketi ile mekanik sindirimyapar.•    Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.Sindirim ile ilgili görevleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir? Ay tutulmasının gerçekleştiği sırada aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Haritalarda ölçek paydası büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez? Aşağıdakilerden hangisini gece yürüyüşlerinde yapmak tehlikelidir ve bir kazaya neden olabilir? Aşağıda verilenlerden hangisi canlılar için ortak olan özelliklerden değildir? Sözlü anlatım türlerini şöyle sıra-layabiliriz: - - - -, - - - -, - - - - .Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Çevresi 80 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kitabın bir uzun kenarı 25 cm olduğuna göre kısa kenarı kaç santimetredir? “Çalıştık, çabaladık okumayı başardık.”Verilen cümlede kaç hece vardır? Mina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? I)    Büyük Alan Ağı   II)   Geniş Alan Ağı   III)  Yerel Alan Ağı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağı türlerindendir? Bir cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilirse fiziksel anlamda iş yapılmıştır.Buna göre bazı eylemler aşağıda verilmiştir.I. Havada serbest bırakılan topun yere düşmesiII. Yerdeki kitabın rafa konulmasıIII. Bahçe duvarının itilmesi fakat duvarı hareket ettirememekBu eylemlerden hangileri ile fiziksel anlamda iş yapılmamıştır? Çocuğa güzellik, insanlık duyguları ile ulus ve yurt sevgisi kazandırmada şiirin etkisi çok önemlidir. Ana dilini sevdirme ve onun zenginliğini tanıtmayı sağlar. Bir duygu, düşünce ve izlenimin sanatlı biçimde nasıl anlatılabileceğini öğretmesi bakımından da şiirin, çocukların eğitiminde büyük bir işlevi vardır.Bu metinde şiirin aşağıdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmemiştir? 16 düzine kalem alan kırtasiyeci kalemleri 6’ şarlı olarak kutulara koyduğuna göre kaç kutuya ihtiyacı vardır? Mezhepler ne zaman ortaya çıkmıştır? Asagidaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemistir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir