S:1

Standartlara uygun üretilmiş mallarda ............ damgası bulunur cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlamalıyız?

Standartlara uygun üretilmiş mallarda ............ damgası bulunur cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlamalıyız? sorunun cevabı "TSE " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı değildir? Bir kültüre diğer kültürlerden giren bazı ögelerin, toplumdaki bazı gruplar ve bireyler tarafından benimsenmemesi sonucu ortaya çıkan durumdur.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? İletişim alanında en yaygın kullanılan teknolojik ürün telefondur. Telefonun mucidi kimdir? Aşağıdakilerin hangisi temel insan haklarından biri değildir? Aşağıdaki sayılardan hangisi, 60 sayısına daha yakındır? Aşağıda verilen birimlerden hangisi karşısındaki büyüklüğe ait değildir? A) B) C) D) E) I. Mahremiyet hakkıII. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkıIII. Sağlık kuruluşunu ve personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkıYukarıdakilerden hangileri en temel hasta haklarındandır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesli bir harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğramaz? Allahın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca Onun için yapmak şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Okullar kapanınca hemen Elazığa gidersin. Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlardan değildir? Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır? Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin ihracatında daha fazla paya sahiptir? "Sesleniyorum " kelimesi kaç harf ve heceden oluşmuştur? • Eski Romada Hristiyanların gizlice tapınmak için kullandıkları yer altı kilisesidir.• Zamanla anlamı değişerek kilisenin bodrum katına verilen isim olmuştur.• Daha sonra da kiliselerde koro bölümünün altında yer alan mezar odası ya da mahzen mezar anlamı kazanmıştır.Yukarıda hangi kavramdan bahsedilmektedir? What - - - - you - - - - when you were in Erzurum? Kuranda, Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder, hâlini düzeltirse, şüphesiz ki Allah, onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir. buyrulur. Ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? I. NemII. BasınçIII. SıcaklıkTroposfer katmanında yükseldikçe yukarıda verilenlerden hangilerinde azalma görülür? Bir müminin ramazan ayının son on gününü mescitte ibadet ederek geçirmesine ne ad verilir? (I) Sanatçı, iyi bir gözlemci ve var olan malzemeden yeni ürünler yaratan kişidir. (II) Malzemesi dil olmayan sanat dallarında bile güzel konuşma ve yazma önemlidir. (III) Çünkü düşünce ve duygu dünyamızı dil denilen kavramlar dünyası belirler. (IV) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatla uğraşan yazar ve şairler ise dili doğru ve güzel kullanmak zorundadır. (V) Dil, onların dilinde en güzel anlatımını bulur. (VI) Bu yüzden dilin zenginleşmesi ve güzelleşmesinde en büyük sorumluluğu edebiyat sanatına gönül verenler taşır.Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonrakicümlede bulunan yargının nedenidir? Aşağıdakilerden hangisi insanları dua etmeye yönelten etkenlerden biri değildir? Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir? Tüzükler aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır? Doğu cephesinde Ermenilerle savaşan Türk komutan kimdir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden sonuç ilişkisi taşımaktadır? ...Biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?...(Bakara suresi, 30. ayet)Verilen ayetteki biz ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sağlığımız için etkili değildir? Aşağıda verilen;I. Cismin kütlesiII. Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanıIII. Yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangisi tek başınaarttırılırsa cismin limit hızı artar? Kelam ilminde yoktan var edilen varlıklar hangi kavramla ifade edilir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt (zıt) anlamlıdır ? Atatürk hangi yıl, nerede ölmüştür? Aynı toplumda yaşayan bireylerin ihtiyaçları sonucu ortaya çıkan, toplumsal yapının ve değerlerin korunması için oluşturulmuş olan örgütlenme biçimidir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni değildir? Come home in the evening. I - - - - for you. Bulgar-Osmanlı devletinin savaşları kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? Annem yaptığı kurabiye için 405 g, 213 g yağ, 382 g şeker kullanmıştır. Annem kurabiye için kaç kg malzeme kullanmıştır? Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk osmanlı padişahı hangisidir? Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisine ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir