S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? sorunun cevabı "Binanın rengini beğendim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Bireylerin çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesine ……………………………. adı verilirYukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Çok sayıda şiir yazanları, yayımlayanları, şiir kitaplarını art arda sıralayanları kınayanlar vardır. Ben, az ya da çok yazmayı bir değerlendirme ölçüsü, bir övgü nedeni saymam. Önemli olan, iyi şiir yazmaktır. Yazıldığı ya da okunduğu günün akşamı unutulup giden şiirler değil, zamana dayanan, eskimeyen, kuşaktan kuşağa aynı ağırlıkta aktarılan şiirler...Paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Hi! My name is Ceyda. Last year, I spent my holidayon my grandparents’ farm. It was fantastic and Ilearned a lot about animals. I fed the sheep andmilked the cows. My grandfather and I picked berriesand grapes. I learned swimming. My brother and Iswam in the river. We went fishing. I picked up flowersand collected eggs. I didn’t watch TV and go Onlinebecause they don’t have. It was very different fromcity life. Farm life is more difficult than city life. I amlooking forward to go again.Paragrafa göre hangisi söylenemez? Hareketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İyi bir dinleyiciyle ilgiliI.Dikkatini konuşmacıya verir.II.Son sözü söylemek için çaba gösterir.III.   Konuşmacıyla göz göze gelmemeye dikkat eder.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden değildir?  ………………… farklılıklara saygının önündeki en büyük engeldir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki yemeklerden hangisi Türk mutfağına aittir? ‟Az” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf göreviyle kullanılmamıştır? Birden çok maddenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni maddelere……………… denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir* Hakemin bir adımı 56 cm dir. Maçta baraj kurduracak olan hakem barajın durması gereken yeri 7 adımla ayarlıyor. Buna göre hakem barajı toptan kaç m kaç cm uzaklığa kurduruyor ? Nazlı ve Halil ikiz kardeşlerdir. Buna göre bu iki kardeşin nüfus cüzdanlarındaki hangi özellik farklıdır? Hangi cümlenin öğeleri “özne-dolaylı tümleç- yüklem” şeklinde sıralanmıştır?  “ Parkta kırmızı salıncakta sallandım.” Cevabı verilen cümle için en iyi soru hangisidir? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde eş sesli sözcük yoktur? ‘‘Aynı şartlarda bulunan gaz moleküllerinde eşit hacimde eşit sayıda tanecik bulunur.’’ ilkesi aşağıdaki gaz kanunlarından hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynağının kullanımına örnek olarak verilebilir? Sıla : ...................................?Onur : Ten apples.  Bir okulda 2 bina,her binada 11 sınıf ve her sınıfta 15 sıra vardır. Buna göre,bu okuldaki toplam sıra sayısı kaçtır? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız(....) Semud kavmi, Hicr denilen bölgede, bereketli topraklarda yaşıyordu.(....) Hz.Salih’e (a.s.), mucize olarak kayayı yarıp çıkan dişi bir deve verilmişti.(....) Hz. Salih’e (a.s.) inanmayan Semudlular, büyük bir selde boğularak helak olmuşlardır.(....) Felak suresi, Kur’an-ı Kerim’in 83. suresidir.(....) Felak suresi, beş ayettir.  Bir çıkarma işleminde fark 398’dur. Eksilene 45 eklediğimizde yeni fark kaç olur? Aşağıdaki sivil toplum kuruluşları ve çalışma alanları belirlenmiştir.Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? Aşağıdaki onluk ve birliklerden hangisi iki basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturur? Çeşitkenar bir üçgenin çevresi 85cm’dir. Kenar uzunluklarından ikisi 34 cm ve 19cm ise diğeri kaç cm’dir? Bir grupta ,grubun üyelerine düşen göreve rol denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi roldür? Yerleşim yerlerine yakın yerlere fabrika kurulursa aşağıdaki hangi sorunla karşılaşılır? Okulun açılış töreninde aşağıdakilerden hangisi yapılır? “Kalkmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “artık bulunmamak” anlamında kullanılmıştır? İlk inen Kur’an-ı Kerim ayetlerinde Allah’ın insanlara ilk emri ne olmuştur? Merve’ nin girdiği deneme sınavı iki buçuk saat sürmüştür.Deneme sınavının süresi kaç dakikadır? Sıcak havada tahta bankta oturan birisi tahta banktan kalkarak, demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor.Buna göre bankların hangi özellikleri bu olayda etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi protokol kurallarının uygulandığı kamusal yerlerden biri değildir?  Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir? ‘ ‘Yurtta barış, dünyada barış.’’ sözü kime aittir? Yusuf, öğretmenin tahtaya yazdığı doğal sayıda bulunan 8 rakamının basamak değerini bulmak için bu rakamı 1 000 000 ile çarpıyor. O halde, bu rakam hangi basamakta bulunmaktadır? “Saymak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hesaba katmak, dikkate almak” anlamında kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi isteğimiz dışında çalışan kaslardan oluşmuştur?  Basamak değerleri toplamı 65 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sam  : Have you ever visited Mount Nemrut ?Murat  : No, not yet.Sam   :You can watch the magnificent sunrise and sunset there.Murat  : You mean it has a - - - - view. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir