Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Babamla otobüsle pazar günü pikniğe gidiyoruz. Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Babamla otobüsle pazar günü pikniğe gidiyoruz. Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Karadeniz bölgesinde en fazla yetiştirilmektedir? Aşağıda ilk yardım malzemeleri ve hangi amaçla kullanıldığı verilmiştir.Hangi bilgi yanlıştır? Hz. İbrahim’e (a.s.) o dönemin kralı  ceza olarak  ne yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kış aylarında daha çok görülen doğal afettir? Yurdumuzun güney ve batı kıyılarında etkili olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir?   Coğrafya gezisi kapsamında Göller Yöresi’ne giden bir öğrenci grubu burada bulunan Beyşehir Gölü’nün sularının tatlı, Burdur Gölü’nün sularının ise tuzlu olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun nedeni ile ilgili aşağıdaki görüşleri ileri sürmüşlerdir.-  Ali; göllerin büyüklüklerinin farklı olması bu duruma neden olmuştur-  Azra; göllerin üzerinde oluştu-ğu kayaçların farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir-  Duru; göllerden birinin gide-ğeninin olması diğerinin olmaması bunun nedeni olabilir -  Fatih; göllerin beslenme kaynaklarının farklı olması bu duruma neden olmuş olabilirBuna göre hangi öğrencinin ileri sürdüğü görüşün bu durum üzerinde daha çoketkili olduğu söylenebilir? Şoförlerin araç kullanabilmesi için gerekli olan belgeye ne ad verilir? Arkadaşım saat 13.25’de bize geldi, birlikte ders çalıştık. Saat 15.35’ te evine döndü. Arkadaşım ile birlikte kaç saat ders çalışmış olduk? Her gün bir önceki günden 50 Kr daha fazla para biriktiren Nesrin ilk gün 130 Kr biriktirmiştir. Nesrin 4 günde kaç TL para biriktirir? Maddelerin kokusunu hangi duyu organımızla algılarız?