S:1

Kitabının 6/10' unuokuyan Merve 60 sayfa okuduğunu göre, kitabın tamamı kaç sayfadır?

Kitabının 6/10' unuokuyan Merve 60 sayfa okuduğunu göre, kitabın tamamı kaç sayfadır? sorunun cevabı "100" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
“İnsanlara haram kılınan şeyler rızık değildir.” diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? 26’ nın 2 katı olan sayıyı 8’e bölersek bölüm kaç olur? “Ey askerlerim!Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır.Melikşah’ı yerime tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak önümüzde çok güzel günler olacaktır.”Bu konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapmıştır? 6- 9- 15- 18- 24- 27- … noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi din konusunda felsefi bir yaklaşımdır? (I) İslamiyet’in etkisiyle 13. ve 14. yüzyıllarda tasavvufi metinler ortaya çıkmıştır. (II) İslamiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş; din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. (III) Tasavvufi metinlerde asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. (IV) Bu sebeple oluşturulan metinlerde halkın anlayacağı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. (V) Bu dönemin bütün eserleri nesir biçiminde oluşturulmuştur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Dünya haritası üzerinde suların kapladığı alan hangi renklerle gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvet türü değildir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde“de, da” nın yazımı yanlıştır?   Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in özelliklerinden değildir? My friend bought a new car - - - - is very expensive. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı tiyatro eseridir? Aşağıdaki anahtarlardan hangisinin ismi zincirleme isim tamlamasıdır? Mihail'ler yüksek ve kalın duvarlarla çevrili kocaman bir bahçenin içinde, çatı hariç, üç katlı bir konakta oturuyordu. Bahçede ayrıca üç bina daha vardı. Onlarda da uşaklar, rençberler, çobanlar kalıyordu.Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?  Bilgisayarın çalışması için gerekli olan, elle tutulup gözle görülen bilgisayar parçalarına ………………………….denir. Boş bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Zehra eve geldiğinde annesi ütü yapıyordu. Zehra annesine hangi dini tümceyi söylemiş olabilir? Bu canlılar ile ilgili olarak bir öğrencinin yaptığı popülasyon tanımlarından hangisi doğrudur? “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın iyi kullarına da olsun. Tanıklık ederim ki Allah’tan başka İlah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.”Burada anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İngilizler, 1766 tarihli Allahabat Antlaşması'nı, aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamışlardır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dengeli ve düzenli beslenen biri için hangisi söylenemez? Ziraatçı sayar (   ) yulaf (   ) pancar (   ) zerzevat (  ) tütün (   )Yukarıdaki cümlede kullanılması gereken  noktalama işaretleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?  Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 24 cm ise kare ve üçgenin çevresi toplam ne kadardır? Günde 2400 metre yol yürüyen bir adam 2 günde kaç metre yol yürür? Türkiye’de sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?  Sınıfımızda 20 sıra var. Her sırada 2 kişi oturuyor. Sınıfımızda kaç kişi vardır? Tarih ile edebiyatın ortak bir ürünü olarak ortaya çıkan tarihî romanlar, üstlendiği toplum mühendisliği misyonuyla tarihî bilgileri, belgelere boğulmuş kasvetli bir anlatımdan kurtararak okura sunma gayretinin ve geçmişi edebî açıdan yeniden inşa etme çabasının bir ürünüdür. Tarihî olayların insan açısından sonuçları üzerinde yoğunlaşan bu ürünler, okuru hayalî olarak geçmiş zaman yolculuğuna çıkarır ve tasavvur edemediği mekânlarda yaşanmış bazı gerçeklerle buluşturur. Pek çoğu savaş merkezli olan bu tarihî romanlar, tarih derslerinde tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilecek kadar da önem arz etmektedir. Ne var ki, ülkemizde çocuklar için yazılmış tarihî roman çok azdır. Çocukların ve gençlerin kendi yaş seviyelerine hitap edebilecek, dil ve anlatım bakımından kolay anlaşılabilecek nitelikte kendi tarihlerinde mevcut olayları aktaran bu tür eserlerin sayıca arttırılması ve bu boşluğun doldurulması gerekir.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Kuran-ı Kerimde kaç tane peygamber adı geçmektedir? Sümerlerde, en tepesi gökyüzünü gözetlemek için kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?   Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur? Evrende kendi kendini oluşturan tek varlık insandır. O kendisini nasıl var kılmışsa öyledir. İnsan böylece kendi yolunu seçmeli, kendi yaşamına anlam  vermelidir. İnsan özgürlüğüne, sorumluluk yüklendiğinde  ulaşır.Kişilikle ilgili açıklama hangi psikoloji ekolüne aittir?                       “Coşmuş yine uzak bir aşkın uzak hatırasıyla,                        Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyla,                        Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi;                        Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.”                                                                                  Yahya Kemal BEYATLI                         Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?                         He always - - - - his money with his friends because he is a generous man.  Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi odamızı aydınlatır? Aşağıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?She is my ............., Meryem. Amniyosentez yöntemi uygulanırken verilenlerden hangisine dikkat edilmez? Tanım: Canlıların nesillerini devam ettirebilmesi için kendilerine benzer yapılar oluşturmasına üreme denir.Bilgi: Bazı hücrelerin görevleri de canlıların üremesini sağlamaktır.Verilenlere göre hangileri canlılarda üremeyi gerçekleştiren hücrelerdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir